Covid-19: Tillsammans minskar vi smittspridningen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Föreskrifterna gäller från 10 januari. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Det är mycket viktigt att följa restriktionerna, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att hålla avstånd.

Uppdaterat 2021-01-11

Ny pandemilag började gälla 10 januari

Den nya så kallade pandemilagen började gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbsida.

För dig som är företagare

För dig som är företagare finns mer information om pandemilagen på Länsstyrelsens webbsida

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser, Folkhälsomyndigheten

Vaccinering mot covid-19

Söndag 27 december startade vaccineringen mot covid-19 i Västra Götaland. I Göteborg var det hyresgästerna på några av äldreboendena som var först ut. Nu kommer vaccineringen att fortsätta successivt på fler äldreboenden i takt med att fler vaccindoser levereras. Vaccineringen är frivillig och alla hyresgäster som vill kommer få möjlighet att vaccineras.

Under januari väntas mer än 50 000 doser vaccin till Västra Götaland. Beslut om vilka grupper som är prioriterade och vilket vaccin respektive grupp ska erbjudas, fattas av Folkhälsomyndigheten. 

I den första fasen av vaccineringen är prioriteringen följande: 

 • boende på äldreboenden
 • riskgrupp med kommunal omsorg i hemmet
 • vuxna hushållskontakter till ovan två grupper
 • kommunal vård- och omsorgspersonal.

På Västra Götalandsregionens webbsida hittar du vanliga frågor och svar om vaccineringen.

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns allmän information om vaccinering mot covid-19.

Den 18 december presenterades ytterligare skärpta nationella restriktioner och allmänna råd

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

Mer information om de ytterligare skärpta restriktionerna finns på krisinformation.se

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa, folkhälsomyndigheten

Nationella råd

De nya nationella råden infördes 14 december och innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder. Du ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet
 • undvika att ingå i flera olika grupper
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd
 • undvik att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid
 • undvika platser där det finns trängsel
 • handla ensam om det är möjligt
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddssäkert sätt
 • du som kan ska arbeta hemifrån
 • munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari för dig som är född före 2004.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under firandet av högtider, till exempel jul och nyår. Fira i en mindre krets och undvik nya kontakter.

De nya råden gäller tillsvidare.

Göteborgs Stads skärpta åtgärder med anledning av pandemin

För att minska smittspridningen vidtar Göteborgs Stad olika åtgärder i form av nedstängningar. Åtgärderna syftar till att begränsa folksamlingar och trängsel och att resandet i regionen hålls på en låg nivå. Samtidigt håller Göteborgs Stad på ett smittsäkert sätt igång de verksamheter, inom till exempel vård och skola, som är avgörande för göteborgarnas vardag.

Göteborgs Stads motions- och idrottsanläggningar inomhus är stängda tillsvidare både för allmänhet och bokad verksamhet

Utomhusanläggningar är från 28 december öppna för organiserad föreningsverksamhet.

Biblioteken öppna för snabba, viktiga och väl förberedda ärenden

Från den 4 januari är biblioteken i Göteborg öppna för snabba, viktiga och väl förberedda ärenden. Biblioteken har begränsad service för att bidra till minskad smittspridning. Du kan till exempel hämta reservationer och lämna tillbaka det du lånat. Alla bibliotek utom 300 m2 i Brunnsparken har minst en dator med självservice av utskrifter och kopiering. Älvstrandens bibliotek är stängt.

Mer information om biblioteken

Museerna, kulturhusen och  Stora Teatern håller stängt

Från och med 18 december är museer, kulturhusen och Stora Teatern stängda.

Mer information om kulturverksamheterna

Turistbyrån stängd tillsvidare

Som en följd av de nya restriktioner som Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 18 december, kommer turistbyrån på Kungsportsplatsen att vara stäng tillsvidare.

Mer information om Göteborgs turistbyrå

Distansundervisning på gymnasieskolorna 7 december - 24 januari

18 december 2020 meddelade Folkhälsomyndigheten en rekommendation som innebär att gymnasieskolan  övergår till fjärr- eller distansundervisning fram till 24 januari. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta bidrar till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Mer information finns på utbildningsförvaltningens sida

Besöksförbud på äldreboenden i Göteborg 13 januari till 2 februari 2021

Läs mer på Göteborgs Stads äldreboende.

Medborgarkontoren stängda 21 december - 24 januari

Med anledning av de skärpta restriktionerna stängs medborgarkontoren 21 december - 24 januari

Publikgräns på åtta personer

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får maximalt åtta (8) delta. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Bakgrunden till beslutet är att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Undantag gäller för begravningar. Det får maximalt tjugo (20) deltagare samlas vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Nättidningen Vårt Göteborg – så arbetar Göteborgs Stad med anledning av covid-19

Håll dig uppdaterad på vartgoteborg.se/covid-19.

Testa dig om du har symptom för covid-19

Smittspridningen av sjukdomen covid-19 ökar i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har tagit fram två filmer om testning. Den ena filmen handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symptom för covid-19.

Filmer på flera språk om att att testa dig om du har symptom för covid-19

Information om covid-19 från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården och smittskyddet i Västra Götaland. 

vgregion.se/covid-19-corona

Det finns hjälp att få om du behöver stöd

För dig som är ung

När skolan är stängd kan du sakna vänner och rutiner. Om det till exempel är bråkigt hemma och du känner dig otrygg, kan du kontakta din ungdomsmottagning eller Röda Korsets jourhavande kompis. Läs mer på goteborg.se/covid19ung.

För dig som har symtom  

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. För mer information om covid-19 och hur du söker vård, läs mer på 1177.se.1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner.

Alla har rätt att leva utan våld 

Det finns hjälp att få om du känner dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet. Läs mer på goteborg.se/valdochhot.

Är du orolig för din privatekonomi? 

Du kan få kostnadsfri rådgivning. Läs mer på goteborg.se/privatekonomi.

Behöver du prata med någon? 

Röda Korset har en stödtelefon med anledning av covid-19. Läs mer på rodakorset.se. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om coronaviruset och covid-19

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På krisinformation.se hittar du samlad information från flera myndigheter. 

Information om coronaviruset och covid-19 på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur du kan hjälpa till att bromsa smittan.

Bromsa smittan - det här kan du göra

Information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten 

Regeringen.se

Regeringens arbete med coronaviruset

Världshälsoorganisationen (WHO)

World Health Organization, WHO, har information från övriga delen av världen om covid-19. Sidan är på engelska.

Information om coronaviruset och covid-19 hos WHO

Det är inte över. Var rädd om dig och andra!

Som en påminnelse om att pandemin inte är över delades ett informationsutskick ut till alla hushåll i Göteborg i mitten av december 2020. I utskicket "Det är inte över. Var rädd och dig och andra!" finns tips om var du hittar mer information om pandemin och restriktionerna på olika språk samt vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller känner oro.

Informationsutskicket "Det är inte över. Var rädd om dig och andra!" finns att ladda hem via länken.

Utskick till alla hushåll i Göteborg december 2020

Det har varit en annorlunda sommar

Informationsfoldern ”En annorlunda sommar” delades ut till alla hushåll i Göteborg i början av juli 2020. I foldern finns tips om vad du kan göra under sommaren, men också vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller känner oro.

Foldern En annorlunda sommar för utskrift

Foldern ”En annorlunda sommar” är översatt till sju språk och finns att ladda hem här.