Covid-19: Tillsammans minskar vi smittspridningen

Från 29 oktober gäller skärpta råd för Västra Götaland. Alla har ett ansvar att begränsa smittspridningen av covid-19 och det är mycket viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd.

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Västra Götaland den 29 oktober fattat beslut om skärpta allmänna råd. Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan komma att förlängas.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Västra Götaland att:

 • avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare,
 • om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att du som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Länk till beslut om skärpta råd, Västra Götalandsregionen

Länk till beslut om skärpta råd, Folkhälsomyndigheten

Fortsatt begränsning på 50 personer i Västra Götaland

Länsstyrelsen har också beslutat att hålla fast vid begränsningen till 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland.

Länk till beslut om fortsatt begränsning på 50 personer, Länsstyrelsen i Västra Götaland


Förhållningsregler för dig som delar hushåll med en person med covid-19 i Västra Götaland

Reglerna gäller från 21 oktober 2020.

Du som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv ska inte gå till arbetsplats eller skola. Barn i förskola och grundskola undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra. Om du får symtom på covid-19 ska du stanna hemma och kontakta din vårdcentral för provtagning.

 • Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Du som inte kan arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
 • Träffa så få personer som möjligt, håll avstånd utomhus och undvik att vara med på fritidsaktiviteter där du kan träffa andra.
 • Åk inte kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
 • Handla bara i mataffärer eller på apotek om du absolut måste och inte har några symtom.
 • Var noga med att tvätta händerna ofta.
 • Berätta att du är delar hushåll med en person med covid-19 om du har kontakt med personal i hälso- och sjukvården.

Mer information hittar du på Smittskydd Västra Götaland

Testa dig om du har symptom för covid-19

Sjukdomen covid-19 sprids fortfarande i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har tagit fram två filmer om testning. Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symtom för covid-19. Informationsfilmerna om testning av covid-19 finns att se på arabiska, somaliska, engelska och svenska.

Informationsfilmer

Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest?

Testa dig om du har symtom på covid-19

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Pandemin är inte över och därför är det viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd. Alla har ett ansvar att begränsa smittspridningen av covid-19.

Kanske kan du arbeta hemifrån några dagar i veckan eller välja att cykla eller gå istället för att åka kollektivt.

 • Stanna hemma när du är sjuk, även när du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare.
 • Undvik trängsel.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt till kollektivtrafik.
 • Arbeta hemifrån när det är möjligt.


Film från Folkhälsomyndigheten om att vi måste fortsätta följa rekommendationerna

Det finns hjälp att få om du behöver stöd

För dig som är ung

När skolan är stängd kan du sakna vänner och rutiner. Om det till exempel är bråkigt hemma och du känner dig otrygg, kan du kontakta din ungdomsmottagning eller Röda Korsets jourhavande kompis. Läs mer på goteborg.se/covid19ung.ör dig som är i riskgrupp 

För dig som har symtom  

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. För mer information om covid-19 och hur du söker vård, läs mer på 1177.se.1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner.

Alla har rätt att leva utan våld 

Det finns hjälp att få om du känner dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet. Läs mer på goteborg.se/valdochhot.

Är du orolig för din privatekonomi? 

Du kan få kostnadsfri rådgivning. Läs mer på goteborg.se/privatekonomi.

Behöver du prata med någon? 

Röda Korset har en stödtelefon med anledning av covid-19. Läs mer på rodakorset.se. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om coronaviruset och covid-19

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården och smittskyddet i Västra Götaland. 

Information om coronaviruset och covid-19 från Västra Götalandsregionen

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På krisinformation.se hittar du samlad information från flera myndigheter. 

Information om coronaviruset och covid-19 på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur du kan hjälpa till att bromsa smittan.

Bromsa smittan - det här kan du göra

Information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten 

Regeringen.se

Regeringens arbete med coronaviruset

Världshälsoorganisationen (WHO)

World Health Organization, WHO, har information från övriga delen av världen om covid-19.

Information om coronaviruset och covid-19 hos WHO

Det har varit en annorlunda sommar

Informationsfoldern ”En annorlunda sommar” delades ut till alla hushåll i Göteborg i början av juli. I foldern finns tips om vad du kan göra under sommaren, men också vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller känner oro.

Foldern En annorlunda sommar för utskrift

Foldern ”En annorlunda sommar” är översatt till sju språk och finns att ladda hem här nedan.