Covid-19: Resor, kollektivtrafik och färdtjänst

Du som är sjuk eller tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset avråds från att ge dig ut och resa.

Färdtjänst

Trafikkontoret rekommenderar dig som normalt reser med färdtjänst att avstå från icke nödvändiga resor. Trafikkontoret arbetar tillsammans med trafikföretagen för att kunna upprätthålla servicen åt dig som resenär även om covid-19/coronaviruset får ökad spridning och påverkar personal och förare.

Mer information om hur färdtjänsten påverkas hittar du löpande på goteborg.se/fardtjanstnyheter

Flexlinjen

Vi rekommenderar dig som tillhör någon av riskgrupperna att avstå från icke nödvändiga resor.

Från och med den 9 april och tillsvidare gäller max sex resenärer åt gången på alla flexlinjer förutom flexlinjen Styrsö/Donsö. Där gäller max fyra resenärer åt gången. Detta för att minska risken för smittspridning.

Kollektivtrafik

Undvik onödiga resor med kollektivtrafiken

Vi alla behöver hjälpas åt att förhindra trängsel i kollektivtrafiken. Undvik onödiga resor, gå eller cykla istället om du har möjlighet. Om du reser kollektivt så undvik gärna rusningstrafik och håll avstånd till dina medresenärer.

Om du upplever att det är för mycket folk eller för trångt på den buss eller spårvagn du tänkt resa med, ta nästa tur eller välj annan väg istället om du har möjlighet.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar kollektivtrafiken på västtrafiks webbplats.

Parkera för halva priset

Göteborgs Stads Parkering AB har beslutat att mellan den 20 april och den 30 juni 2020 halvera taxan på avgiftsbelagda platser, alla dagar mellan klockan 8–18. Förändringen gäller parkeringar som ägs av Göteborgs Stads parkeringsbolag. Läs mer om parkeringsavgifter här.