Covid 19: Information om tillsyn av trängsel på serveringar

Miljöförvaltningen har uppdraget att göra tillsyn av trängsel på serveringsställen. Här hittar du information om det arbetet och statistik över tillsynen.

Ny lag från 1 juli 2020

Från och med den 1 juli 2020 gäller en ny lag, Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på serveringsställen, och gäller under hela 2020. Den nya lagen innebär bland annat att det är kommunen, och inte som tidigare endast smittskyddsläkaren, som har rätt att besluta om åtgärder för de verksamheter som inte följer reglerna.

Kommunen kan stänga verksamheter

Miljöförvaltningen gör tillsyn av trängseln på Göteborgs serveringar. Om det finns risk för smittspridning av covid-19 har miljöförvaltningen från 1 juli 2020 rätt att:

  • ta beslut om att verksamheten ska vidta åtgärder
  • ta beslut om vite
  • stänga de verksamheter som inte följer reglerna.

Statistik över Göteborgs Stads tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19

Antal besök totalt inklusive uppföljningar

544

Antal anmärkningar trängsel

154

Antal verksamheter där fortsatt dialog med smittskydd har krävts

20

Antal åtgärdade anmärkningar

127
Antal verksamheter som har fått beslut om stängning/varav har kunnat öppna igen 3/3

Statistiken uppdaterad 2020-07-04 kl 12

Tillsyn genomförd den 3 juli

Antal besök totalt inklusive uppföljningar

9

Antal anmärkningar trängsel

6

Antal verksamheter som har fått beslut om stängning/varav har kunnat öppna igen

0


Statistiken uppdaterad 2020-07-04 kl 12

Statistiken uppdateras lördagar, söndagar och måndagar.

Om statistiken

Statistiken redovisar den tillsyn som miljöförvaltningen gör av trängsel på serveringsställen vid speciella insatser på kvällar och helger. Fokus vid dessa tillfällen är att kontrollera trängsel.

Vi kontrollerar även eventuell trängsel och vilka rutiner en verksamhet har för att hantera den vid övriga livsmedelskontroller. Den tillsynen ingår inte i den här statistiken.

Om anmärkningar: Det är bara sådana brister som inte går att åtgärda under själva tillsynen som blir en anmärkning. När arbetet med trängselkontroller började, noterade miljöförvaltningen även sådant som åtgärdades under tillsynen som en anmärkning, och de finns med i den tidiga statistiken. Därför kan det verka som att andelen anmärkningar nu har minskat.

Trängsel på andra platser än serveringar

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Föreskriften beskriver verksamheternas ansvar, men även allas personliga ansvar för att hålla tillräckliga avstånd. Den innehåller inga sanktionsmöjligheter, och därför är det ingen, inte heller kommunen, som har tillsynsansvar eller som kan utdöma sanktioner. Ansvaret att föreskriften följs ligger på verksamheterna och på allmänheten. En föreskrift är som en lag, det vill säga: den ska följas.

Allmänna sammankomster

Ibland överlappar föreskrifterna förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på fler än 50 personer. I dessa fall är det polisen som är behörig myndighet. Mer information finns på polisens hemsida.

För media

Om du som är journalist vill ha mer information om Göteborgs Stads arbete gällande tillsyn av serveringsställen vänder du dig till miljöförvaltningens presstelefon eller pressmejl.

  • 031-368 38 00
    Bemannad under arbetstid på vardagar och delar av dag på helger. Lämna meddelande om du inte får svar, så hör vi av oss så fort vi har möjlighet.

Mer om trängsel anmäla trängsel