Göteborgsförslaget

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre? Lämna ditt förslag här. Du kan också kommentera och rösta på andras förslag. Förslag som får minst 200 röster kommer, efter att 90 dagar har gått, att tas upp av ansvarig nämnd och beslutet publiceras synligt för alla. Välkommen att lämna ditt Göteborgsförslag!

Här ser du förslag som har skickats till nämnd och väntar på beslut. Dessa förslag går inte längre att rösta på. När beslut är fattat kommer det att publiceras tillsammans med förslaget under fliken "Arkiverade" (se ovan). Den som lagt förslaget får även besked om beslutet via mejl.

Läs mer om Göteborgsförslaget
Kontakt: goteborgsforslaget@goteborg.se