Göteborgsförslaget, e-förslag

Göteborgsförslaget är till för dig som har en idé till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. Här kan du lämna in ditt eget Göteborgsförslag och även kommentera och rösta på andras förslag. Förslag som får mer än 200 röster under 90 dagar kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd.