Nationell kvalitetsuppföljning

Här kan du ta del av mätningar och uppföljning som myndigheter gör av kommuner, däribland Göteborgs stad.

Informationen baseras på enkätundersökningar, verksamheternas rapportering till myndigheter och på offentlig statistik.

Klicka på den verksamhet du är intresserad av så kommer du till olika myndigheters jämförelsetjänster.

Förskola, grundskola och gymnasier

Skolverket ansvarar för officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet och svensk utbildning i utlandet. Skolverket har också ett ansvar för att både nationella och internationella studier genomförs.

Alla olika skolformer inklusive förskola

SiRiS

Med Skolverkets statistikdatabas SiRiS kan du ta del av statistik för alla olika skolformer som förskolor, grundskolor, vuxenutbildning. Du kan studera en enskild skola eller jämföra skolor inom en kommun eller över hela landet.

Hemtjänst och äldreboenden

Socialstyrelsens jämförelseverktyg

Med Socialstyrelsens jämförelseverktyg kan du söka och jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika verksamheter i Göteborg och över hela Sverige.