Kvalitetsutveckling

Målet för alla verksamheter i Göteborgs Stad är att ge god service till de som lever, verkar i och besöker staden. För att försäkra oss om att vi håller hög kvalitet på våra tjänster, arbetar Göteborgs Stad kontinuerligt med att förbättra arbetssätt och utveckla organisationen.

Här kan du se och jämföra kommunal samhällsservice i Göteborg. Både kommunala och fristående utförare finns med.

Med hjälp av regelbundna enkätundersökningar vill Göteborgs Stad förbättra sina verksamheter.

Här kan du ta del av mätningar och uppföljning som myndigheter gör av kommuner, däribland Göteborgs stad.