Kvalitetsutveckling

Här kan du se och jämföra kommunal samhällsservice i Göteborg. Både kommunala och fristående utförare finns med.

Med hjälp av regelbundna enkätundersökningar vill Göteborgs Stad förbättra sina verksamheter.