Namnsättning av gator

Visste du att Drottninggatan en gång hette Holländaregatan? Eller att Göteborg haft både en Smultrongata och en Småskolegata?

Det skulle vara svårt att hitta i staden om gatorna, vägarna och torgen inte hade namn. I Göteborg finns en särskild namnberedning som arbetar med att ta fram förslag till vad våra stadsdelar, trafikleder, gator, broar, hamnar, parker, torg och vägar ska heta. Förslagen läggs fram till kulturnämnden för beslut.

Namnberedningen bestämmer även vad spårvägs- och busshållplatserna ska heta. I namnberedningen sitter ledamöter för de politiska partierna.

Namn på gator, torg, parker och liknande kallas för ortnamn. Ortnamn är en förutsättning för att blåljusmyndigheterna, socialtjänst med flera ska kunna hitta rätt. Även bebyggelse- och naturnamn ingår i begreppet ortnamn. Exempel på sådana namn är Hammarkullen eller Ramberget. Ortnamnen får koordinater för att få rätt placering i Lantmäteriets kartor.

När nya ortnamn bestäms brukar Kulturnämnden se på hur man namngivit tidigare ortsnamn för att de inte ska skilja sig för mycket. Det finns en bok där du kan läsa mer om de namn som redan finns i staden. Den heter Göteborgs gatunamn 1621-2000 och finns att låna på biblioteken.

Vill du komma med förslag till ett nytt gatunamn? Tänk då på att det ska vara en ny och namnlös gata, namnet måste vara unikt och gärna ha en lokal, historisk anknytning. Ortnamnen döps inte efter levande personer. Kontakta namnberedningen med ditt namnförslag.

Namnberedningens ledamöter

Lars O. Carlsson, ordförande (M)
lars.o.carlsson@kultur.goteborg.se

Jörgen Linder, vice ordförande (S)
jorgen.linder@kultur.goteborg.se

Ingela Bergendahl (S)
ingela.bergendahl@kultur.goteborg.se

Berit Larsson (V)
berit.larsson@kultur.goteborg.se

Arne Pineus (L)
sten.arne.pineus@kultur.goteborg.se

Gunnar Lindgren (D)
gunnar.lindgren@kultur.goteborg.se

Thore Hagman (KD)
thore.hagman@politiker.goteborg.se

Tina Wallenius (MP)
tina.wallenius@kultur.goteborg.se