Fairtrade City och Rättvis handel

Vad är en Fairtrade City och vad innebär rättvis handel? Klicka här för att lära dig mer om konceptet och begreppen.

Vad är en Fairtrade City?

Kommunen ska arbeta aktivt med information om rättvis handel, och leva upp till kriterierna för etisk upphandling. Det ska också finnas ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker, caféer, hotell, restauranger och på arbetsplatser. Ett annat krav är att det finns en styrgrupp som ska driva arbetet med diplomeringen. Styrgruppen ska ha en bred samhällsförankring och ha representanter från till exempel ideella organisationer, företag, politiker och kommunala tjänstepersoner.

Global kampanj

Det finns Fair Trade Towns i hela världen. Den första var Garstang i Storbritannien år 2001. Efter det har fler än 2000 städer över hela världen diplomerats. I Sverige finns det 72 städer som är Fairtrade Cities. För att läsa mer om vad Fairtrade City innebär, läs mer på Fairtrade Sveriges webbplats och på den internationella Facebooksidan för världens alla Fairtrade City-diplomerade kommuner.

Vad är rättvis handel?

Rättvis handel är handel på schyssta villkor, där de som har producerat eller odlat produkterna har haft bra arbets- och levnadsvillkor. Det finns olika märkningar som visar att en produkt är producerad på ett schysst sätt. Exempel på etiska märkningar är Fairtrade, Rainforest Alliance och WFTO. Det finns också produkter som är rättvist handlade som inte har någon märkning. Dessa produkter finns ofta i butiker som enbart säljer rättvist handlade produkter.