Göteborgs Stads budget

Budgeten är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige för att styra verksamheterna i Göteborgs Stad. Varje förvaltning och kommunalt bolag har sedan sin egen budget att utgå från.

Budget för Göteborgs Stad

Alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige lämnar årligen sitt förslag till budget för kommande år. Budgetförslagen diskuteras sedan i kommunfullmäktige som därefter beslutar om budget för nästkommande år.

Budgeten är ett viktigt styrdokument

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Planer, program, riktlinjer och policies som kommunfullmäktige har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten

Budgeten är ett verktyg i arbetet att göra en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Den är också ett hjälpmedel att använda som underlag för diskussioner och uppföljning av ekonomin.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2022

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2022 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 11 november 2021. 

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2022, M, L, C, KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2021

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2022 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 11 november 2021.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2021

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 5 november 2020. 

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2021, M-L-C-KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2021

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2021 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 5 november 2020.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2020

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2020 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 13 november 2019. Sammanträde Kommunfullmäktige 2019-11-13

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2020_M_L_C_KD

Justering av budget för Göteborgs Stad 2020, yrkande M, L, C, KD

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2020

Alla partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2020 finns i handlingarna till kommunfullmäktiges möte 13 november 2019.

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2019

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2019 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 22 november 2018. Sammanträde Kommunfullmäktige 2018-11-22

Budget för Göteborgs Stad 2019

(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna)

Förslag till budget för Göteborgs Stad 2019

Demokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2019

Socialdemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2019

Sverigedemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2019

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativs förslag till budget för Göteborgs Stad 2019

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2018

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2018 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 19 juni 2017. Sammanträde Kommunfullmäktige 2017-06-19

Budget för Göteborgs Stad 2018

(Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet)

Övriga partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2018

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2018

Sverigedemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2018

Vägvalets förslag till budget för Göteborgs Stad 2018

Beslutad budget för Göteborg Stad 2017

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2017 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 16 juni 2016. Sammanträde Kommunfullmäktige 2016-06-16

Budget för Göteborgs Stad 2017

(Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ)

Övriga partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2017

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2017

Sverigedemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2017

Vägvalets förslag till budget för Göteborgs Stad 2017

Beslutad budget för Göteborg Stad 2016

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2016 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 15 juni 2015. Länk till handlingar och protokoll

Budget för Göteborgs Stad 2016

(Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ)

Övriga partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2016

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till budget 2016 för Göteborgs Stad

Sverigedemokraternas förslag till budget 2016 för Göteborgs Stad

Vägvalets förslag till budget 2016 för Göteborgs Stad

Fastställd budget för Göteborgs Stad 2015

Vid kommunfullmäktiges möte 27 november 2014 fastställdes att det blir den rödgrönrosa budgeten (S, MP, V och FI) som gäller för Göteborgs Stad 2015.

(Eftersom det var valår 2014 måste Göteborgs Stads budget också fastställas av nyvalda kommunfullmäktige i november 2014.)

Budget för Göteborgs Stad 2015

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2015

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015 för Göteborgs Stad vid sitt sammanträde 16 juni 2014. Eftersom det var valår 2014, måste Göteborgs Stads budget även fastställas av nyvalda kommunfullmäktige i november 2014.

Socialdemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2015>

Övriga partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2015

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2015

Miljöpartiets förslag till budget för Göteborgs Stad 2015

Vägvalets förslag till budget för Göteborgs Stad 2015

Vänsterpartiets förslag till budget 2015 för Göteborgs Stad

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2014

(Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets förslag till budget)

Kompletteringsbudget 2014-03-05

Göteborgs Stads budget för 2014

Göteborgs Stads budget för 2014 - populärversion

Övriga partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2014

Folkpartiets förslag till budget 2014 för Göteborgs Stad

Kristdemokraternas förslag till budget 2014 för Göteborgs Stad

Moderaternas förslag till budget 2014 för Göteborgs Stad

Sverigedemokraternas förslag till budget 2014 för Göteborgs Stad

Vägvalets förslag till budget 2014 för Göteborgs Stad

Beslutad budget för Göteborgs Stad 2013

(Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets förslag till budget)

Göteborgs Stads budget för 2013 - blädderversion

Göteborgs Stads budget för 2013

(Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet)

Övriga partiers förslag till budget för Göteborgs Stad 2013

Folkpartiets förslag till budget för Göteborgs Stad 2013

Kristdemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2013

Moderaternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2013

Sverigedemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2013

Vägvalets förslag till budget för Göteborgs Stad 2013