Se fakturor för inköp av varor och tjänster

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Göteborgs Stad har köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.

Varje år köper Göteborgs Stad varor och tjänster för runt 20 miljarder kronor. Oftast producerar Göteborgs Stad tjänster och service i egen regi men i vissa fall köper vi verksamhet på ramavtal av externa utförare.

Information och regler

Informationen om fakturorna publiceras i excelformat och innehåller:

  • nämnd eller förvaltning som fakturan är bokförd på,
  • leverantörens namn,
  • leverantörens organisationsnummer,
  • fakturanummer,
  • verifikationsnummer (Göteborgs Stads numrering),
  • konto som fakturan är bokförd på,
  • kontotext (anger i klartext vilken slags kostnad det gäller),
  • konterat belopp exklusive moms.

Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter, vilket skulle strida mot Dataskyddsförordningen (GDPR). Av samma anledning är inte leverantörens namn och organisationsnummer publicerade när det gäller enskilda firmor.

Rättningar eller korrigeringar (så kallade ombokningar) av fakturorna kan ha skett efter att materialet har publicerats.

Nya förvaltningar ersätter stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning

Göteborgs Stad har vid årsskiftet 2020/2021 gjort en omorganisation. De tio stadsdelarna (Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum, Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen, Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg) och Social resursförvaltning avslutades 2020-12-31. Fakturor för dessa finns bara till och med 2020.

Istället skapades 2021-01-01 sex nya förvaltningar: Förvaltningen för funktionsstöd, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen Centrum, Socialförvaltningen Hisingen, Socialförvaltningen Nordost samt Socialförvaltningen Sydväst.

Så här gör du

Behöver du bara översiktlig information räcker det att du gör det första steget. Vill du har mer information om specifika fakturor går du vidare och fyller i formuläret för att beställa fakturabild. 

Hämta information om de fakturor som du är intresserad av

Här hittar du informationen om fakturorna listade månadsvis, i excelformat

Behöver du mer information? 

Vill du har mer detaljerad information om specifika fakturor så beställer du en fakturabild. För att göra din beställning behöver du verifikationsnumret som hör till fakturan. Den hittar du i excelfilen som du sparat ned. Du kan beställa högst 20 fakturabilder per beställning.

Fyll i formuläret för att beställa fakturabild

Beställ fakturabild