Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 2 april 2020 klockan 15:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Här hittar du samlad och uppdaterad information.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Om Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet.

Vad gör Studentforum?

I studentforum träffas högskolestudenter, politiker och representanter från näringslivet för att ta upp och diskutera viktiga frågor som rör Göteborg som studentstad, före, under och efter studierna. Målet är att Göteborg ska vara en attraktiv stad för nuvarande och framtida studenter och vara ett naturligt val att stanna kvar i efter studierna. Exempel på frågor som diskuteras är bostäder åt högskolestudenter, bättre kollektivtrafik och trygghetssystem för studenter.

Studentforum träffas fyra gånger per år

Fyra möten arrangeras varje år, där alla studentkårer har möjlighet att möta kommunstyrelsens företrädare kring strategiska frågor. De förslag som kommer upp i studentforum bereds i vanlig ordning till kommunstyrelsen.

Mötestider för beredningsgruppen och studentforum 2019/2020

Här kan du läsa handlingar och protokoll

Mötestider beredningsgruppen

4 september 2019
16 oktober 2019

8 januari 2020
1 april 2020
20 maj 2020

Mötestider studentforum

9 oktober 2019
19 februari 2020
27 november 2019

6 maj 2020
10 juni 2020

Representanter i studentforum

Kommunstyrelsen utser en person från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen för att medverka i studentforum. Kommunstyrelsen utser också två stadssekreterare med uppgift att företräda kommunstyrelsen i beredningsgruppen för studentforum.

Representanter från Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborg & Co, studenter från olika studentkårer och studentforums kansli på stadsledningskontoret.

Lista över alla representanter i Studentforum

Beredningsgruppen

Studentforums beredningsgrupp förbereder studentforums möten och är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. På beredningsgruppens möten ska deltagarna:

  • stämma av kommunala förslag som rör studenterna
  • diskutera frågor som är relevanta för studenterna som grupp
  • ta upp eventuellt informationsbehov i någon aktuell fråga

Lista över deltagare i beredningsgruppen

Filer och dokument

Kontakta studentforums kansli

Har du synpunkter eller frågor kring studentforum kan du kontakta studentforums kansli.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
${loading}