Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 10 juli 2020 klockan 14:28 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Om Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet.

Vad gör Studentforum?

I studentforum träffas högskolestudenter, politiker och representanter från näringslivet för att ta upp och diskutera viktiga frågor som rör Göteborg som studentstad, före, under och efter studierna. Målet är att Göteborg ska vara en attraktiv stad för nuvarande och framtida studenter och vara ett naturligt val att stanna kvar i efter studierna. Exempel på frågor som diskuteras är bostäder åt högskolestudenter, bättre kollektivtrafik och trygghetssystem för studenter.

Studentforum träffas fyra gånger per år

Fyra möten arrangeras varje år, där alla studentkårer har möjlighet att möta kommunstyrelsens företrädare kring strategiska frågor. De förslag som kommer upp i studentforum bereds i vanlig ordning till kommunstyrelsen.

Mötestider för beredningsgruppen och studentforum 2020/2021

Här kan du läsa handlingar och protokoll

Mötestider beredningsgruppen

2 september 2020, kl.12.00

21 oktober 2020, kl. 12.00

13 januari 2021, kl. 12.00

31 mars 2021, kl.12.00

12 maj 2021, kl.12.00

Mötestider studentforum

7 oktober 2020, kl. 16.00

25 november 2020, kl. 16.00

10 februari 2021, kl.16.00

5 maj 2021, kl. 16.00

9 juni 2021, kl. 16.00

Representanter i studentforum

Kommunstyrelsen utser en person från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen för att medverka i studentforum. Kommunstyrelsen utser också två stadssekreterare med uppgift att företräda kommunstyrelsen i beredningsgruppen för studentforum.

Representanter från Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborg & Co, studenter från olika studentkårer och studentforums kansli på stadsledningskontoret.

Lista över alla representanter i Studentforum

Beredningsgruppen

Studentforums beredningsgrupp förbereder studentforums möten och är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. På beredningsgruppens möten ska deltagarna:

  • stämma av kommunala förslag som rör studenterna
  • diskutera frågor som är relevanta för studenterna som grupp
  • ta upp eventuellt informationsbehov i någon aktuell fråga

Lista över deltagare i beredningsgruppen

Filer och dokument

Kontakta studentforums kansli

Har du synpunkter eller frågor kring studentforum kan du kontakta studentforums kansli.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
${loading}