Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. Här hittar du mer om vad Studentforum är, när träffarna är och vilka som deltar.

Om Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet.

Representanter i Studentforum

Kommunstyrelsen utser en person från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen för att medverka i Studentforum. Dessutom medverkar representanter från högskolor och näringslivet.