Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till landsting och riksdag.

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med sommar- och juluppehåll. Datum för mötena hittar du här nedan.

Mötet börjar i allmänhet kl 16, då även webbsändningen startar. Exakt starttid hittar du i föredragningslistan för respektive möte under Handlingar och protokoll.

Andra halvåret 2018

Torsdag 13 september
Torsdag 4 oktober
Torsdag 25 oktober (nyvalda)
Torsdag 22 november (fastställande av budget)
Torsdag 20 december (val av nämnder med mera)

Första halvåret år 2019

Torsdagen den 31 januari
Torsdagen den 21 februari
Torsdagen den 28 mars
Torsdagen den 25 april
Torsdagen den 23 maj
Tisdagen den 11 juni
Måndagen den 17 juni (Budget)
Tisdagen den 18 juni (Reservdag budget)

Andra halvåret år 2019

Torsdagen den 12 september
Torsdagen den 17 oktober
Torsdagen den 21 november
Tisdagen den 10 december

Direktsändning via webb-TV

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webb-TV när mötena pågår. Du kan också se och lyssna på redan genomförda möten.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webb-TV

Besök kommunfullmäktiges möten

Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna.

Sammanträdena hålls i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D. Du kan hämta en biljett vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

På grund av renovering av Börsenhuset hålls sammanträdena tills vidare i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D.

Direktsändning i närradion

Sammanträdet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll

Anslag och tillkännagivanden

Alla anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad finns på Göteborgs Stads digitala anslagstavla.

Så arbetar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg och fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige ett presidium (styrelse) som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Kommunfullmäktige i Göteborg har 81 ordinarie ledamöter och 44 ersättare.

Här hittar du alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut.

Fyra personer leder kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige väljer ett presidium som leder sammanträdena. Presidiet består av kommunfullmäktiges ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg i officiella sammanhang.

Kommunfullmäktiges presidie till och med 20 december 2018

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober 2018 valdes följande personer.

Ordförande

Åse-Lill Törnqvist, MP, foto: Magnus Gotander

Åse-Lill Törnqvist (MP)

Förste vice ordförande

Toni Orsulic (M), foto: Magnus Gotander

Toni Orsulic (M)

Andre vice ordförande

Jahja Zeqiraj (D), foto: Magnus Gotander

Jahja Zeqiraj (D)

Tredje vice ordförande

Håkan Eriksson (V), foto: Magnus Gotander

Håkan Eriksson (V)

Foto: Magnus Gotander

Övriga politiker i kommunfullmäktige

Filer och dokument