Mötestider i Västra Hisingens stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänheten och börjar klockan 16.00. De hålls omväxlande på Medborgarkontoret, Vårväderstorget 4 i Biskopsgården och på kulturhuset Vingen, Amhults torg 7, i Torslanda.

Sammanträdestider 2018

Nämndmötena hålls på tisdagar klockan 16. (Vid undantag står detta vid det aktuella datumet.) Platsen varierar mellan Kulturhuset Vingen i Torslanda och Medborgarkontoret i Biskopsgården. (I undantagsfall hålls mötena på annan plats.)

 • Tisdag 16 januari, Medborgarkontoret
 • Tisdag 6 februari, Kulturhuset Vingen
 • Tisdag 27 mars, Medborgarkontoret
 • Tisdag 24 - Onsdag 25 april, Nämnddagar
 • Tisdag 29 maj, Kulturhuset Vingen
 • Onsdag 19 juni, OBS! start kl 14.30, Medborgarkontoret
 • Tisdag 28 augusti, Kulturhuset Vingen
 • Tisdag 25 september, Medborgarkontoret
 • Tisdag 23 oktober, Kulturhuset Vingen
 • Tisdag 27 november, Medborgarkontoret
 • Tisdag 11 december, Kulturhuset Vingen

Information om aktuella handlingar och plats inför kommande möte läggs ut på senast en vecka före mötet under Kommun och politik/Handlingar och protokoll på goteborg.se (Välj Västra Hisingen i listan.)

Du som medborgare är välkommen att sitta med som åhörare på nämndmötena.

Synpunkter

Har du synpunkter på ärenden som ska upp på nämnden kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare per telefon, brev eller e-post.
Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.
Handlingar och protokoll

Nämndhandlingar

Nämndens handlingar och protokoll finns också att läsa på Västra Hisingens förvaltningskontor i Biskopsgården och Torslanda.

Här på webbplatsen kan det ibland saknas vissa sidor i handlingarna. De har då inte publicerats på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen.

Vill du läsa andra handlingar?

Skicka e-post till vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se eller ring 031-365 00 00.