Påverka som invånare - Västra Hisingen

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Västra Hisingens lokala pensionärsråd är till för samråd, informationsutbyte och dialog mellan representanter för olika lokala pensionärsorganisationer i stadsdelen, stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen.

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet, Västra Hisingens stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning.

Bo Bra startade 1993 i Biskopsgården och är idag en samverkan mellan Göteborgs Stad Västra Hisingen, Bostads AB Poseidon, Balder, Willhem AB, GöteborgsLokaler samt Göteborgs stad bostadsaktiebolag.

Här hittar du information om var på sociala medier som du kan följa och kommunicera med verksamheter inom Västra Hisingen.

Stadsdelsnämnden är öppna för allmänheten. Du är välkommen att sitta med och lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Stadsdelsnämnden har vanligen möte en gång i månaden, med undantag för juli månad.