Samhälle och miljö i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Vid sidan av verksamheterna inom bland annat äldreomsorg och kultur och service arbetar stadsdelsförvaltningen med utveckling av stadsdelen, bland annat inom områdena miljö och folkhälsa. Hör av dig till kontaktpersonerna om du vill veta mer. Deras mejladresser är: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se

Kontaktperson i frågor om samhällsplanering

Erén Andersson, utvecklingsledare stadsutveckling

Kontaktperson i frågor om mänskliga rättigheter

Ulrika Stöök, utvecklingsledare mänskliga rättigheter

Kontaktperson i miljöfrågor

Veronica Berntsson, utvecklingsledare miljö

Kontaktperson i frågor om folkhälsa

Ann Eriksson, utvecklingsledare folkhälsa