Om stadsdelen - Västra Hisingen

Västra Hisingen är den geografiskt näst största stadsdelsförvaltningen i Göteborg. Den bildades när Biskopsgården och Torslanda slogs ihop 2011. Här bor cirka 56 000 personer.

Vid sidan av verksamheterna inom bland annat äldreomsorg och kultur och service arbetar stadsdelsförvaltningen med utveckling av stadsdelen, bland annat inom områdena miljö och folkhälsa. Hör av dig till kontaktpersonerna om du vill veta mer. Deras mejladresser är: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se

Västra Hisingens lokala utvecklingsprogram antogs av stadsdelsnämnden i april 2015. Här beskrivs invånarnas levnadsförhållanden och vilka behov av utveckling som finns i stadsdelen.