Västra Göteborgs stadsdelsnämnds uppdrag

I Västra Göteborgs stadsdelsnämnd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige - elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg, hemsjukvård och stöd till personer med funktionsnedsättning i stadsdelen.

Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning. Nämnden har också inflytande över frågor som rör stadsplanering och trafikfrågor.

Öppna möten

Den politiska sammansättningen av stadsdelsnämnden motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten, om inget annat anges. Du kan se vilka frågor som ska tas upp tillsammans med beslutsunderlagen under länken "Sök i nämndmöten och protokoll" nedan.

Kontaktuppgifter till politikerna i stadsdelsnämnden

Mötestider

Sök i nämndmöten och protokoll