Budget och årsrapport för Västra Göteborgs stadsdelsnämnd

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt förvaltningen har nått i det arbetet. 

SDN Västra Göteborg är en sammanslagning av nämnderna Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg. Deras årsredovisningar finner du här: länk till handlingar och protokoll i Göteborgs Stad.

Budget för Västra Göteborg 2020

Budget för Västra Göteborg 2019

Budget för Västra Göteborg 2018

Budget för Västra Göteborg 2017

Budget för Västra Göteborg 2016

Budget för Västra Göteborg 2015

Budget för Västra Göteborg 2014

Budget för Västra Göteborg 2013