Pensionärsrådet i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Östra Göteborgs lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg. Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer.

Vad är pensionärsrådet?

För att du som pensionär i Östra Göteborg ska kunna påverka vad som är på gång i din stadsdel finns pensionärsrådet. I rådet sitter representanter från olika pensionärsorganisationer, från stadsdelsnämnden samt från stadsdelsförvaltningen.

Pensionärsrådet får information och kan lämna synpunkter

I pensionärsrådet behandlas frågor som berör pensionärer i stadsdelen. Då det dyker upp ärenden i nämnden som särskilt berör äldre får pensionärsrådet information om det så att det kan lämna synpunkter innan några beslut tas. Pensionärsrådet tar inte upp frågor som rör enskilda personer.

Så här gör du för att göra din röst hörd

Ta kontakt med din pensionärsorganisation. De tar i sin tur upp frågorna i pensionärsrådet.

Pensionärsrådet sammanträder en gång i månaden med undantag för juli. Rådets möten är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter i Östra Göteborgs pensionärsråd

Ledamöter från organisationerna
Birgitta Ljungström Bengtsson, PRO, ordförande
Eva Bengtsson, PRO
Lars Jonsson, PRO
Simo Sinkkonen, SFP
Riitta Korhonen, BFF (SFP)
Ewy Strandberg, SKPF
Ewy Stenström, SKPF
Inger Peterson, SKPF
Lena Gustafsson, SPF
Kerstin Ekberg, RPG
Birgitta Adolfsson, PRO

Från stadsdelsnämnden

Jesper Jinesjö (S)
Cengiz Savran (M)
Stina Sewén (FI)

Kontaktuppgifter till politikerna i stadsdelsnämnden

Deltagare från förvaltningen
Inger Börmark (sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård)
Carina Byhlin-Andreasson (Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten)

Sekreterare
Lovisa Wennerström
E-post: lovisa.wennerstrom@ostra.goteborg.se

Protokoll från Pensionärsrådet

Nedan kan du läsa de senaste protokollen från Pensionärsrådets sammanträden.

2020

29 januari

19 februari


Rapporter
Inventering av kulturvärden i KKA - pilotarbete Kortedala