Förslag från medborgare i Östra Göteborg

Du som bor inom Göteborgs kommun kan lämna förslag till stadsdelsnämnden och på så sätt vara med och påverka den politiska processen.

Vi vill ha dina förslag och idéer som rör verksamheter som stadsdelsnämnden i Östra Göteborg ansvarar för. Det kan gälla socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, ungdomsfrågor eller förenings- och kulturverksamhet. Tanken med förslag från medborgare är att det ska vara ett enkelt sätt för boende i Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby att föra fram nya idéer.

Alla göteborgare kan lämna förslag

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna förslag, även barn och ungdomar. Förslag kan dock bara lämnas av enskild person. Föreningar, råd eller andra grupperingar kan inte lämna förslag.

Förslagen ska gälla stadsdelens verksamhet

Förslag från medborgare ska omfatta verksamheter inom stadsdelsnämnden i Östra Göteborgs ansvarsområde. Förslag som berör andra nämnders verksamheter i staden kommer att överlämnas till behörig nämnd.

Förslag till nämnden ska vara skriftligt

Ditt förslag behöver vara undertecknat av en eller flera personer. Du måste ange namn, adress och telefonnummer.

Möjlighet att träffa politikerna och argumentera

Ditt förslag registreras som inkommen handling och lämnas till politikerna om det rör nämndens ansvarsområde. Förslaget måste innehålla ditt namn och adress för att kunna behandlas av stadsdelsnämnden. Du får en bekräftelse på att förvaltningen tagit emot förslaget. Du får också besked om vid vilket sammanträde ditt förslag ska behandlas. Det tar ungefär tre veckor för att ett förslag ska behandlas innan det kommer till nämndens sammanträde. Då kan du själv närvara och argumentera för ditt förslag. Efter att nämnden tagit beslut får du besked om hur förslaget har bedömts.

Välkommen med ditt förslag

Du kan skicka ditt förslag med e-post eller som vanligt brev.

E-post: ostragoteborg@ostra.goteborg.se
Postadress: SDF Östra Göteborg, Box 47 107, 402 58 Göteborg

  • Du skriver ditt förslag till Östra Göteborg, undertecknar det och skickar in förslaget. Skriv tydligt ”Förslag till Östra Göteborg” i rubriken.
  • Förslaget tas emot av förvaltningen och du får en bekräftelse på att förslaget tagits emot.
  • Du får veta när det behandlas av nämnden (om du vill kan du vara med på nämnden då ditt förslag ta upp)
  • Förslagen och eventuella åtgärder presenteras på webbsidan goteborg.se/ostragoteborg under Aktuellt i samband med att politikerna tar upp ärendet i nämnden

När du skickar ditt förslag godkänner du att ditt namn och det du skriver registreras och blir en offentlig handling som behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde.

Synpunkter

Har du frågor, vill klaga eller ge beröm? Då vill vi gärna ta del av dina upplevelser och tankar. Dina synpunkter är värdefulla och hjälper oss att förbättra vår service. Du kan fylla i en blankett direkt här på webbplatsen och skicka den elektroniskt.

Här lämnar du synpunkter i en elektronisk blankett

Synpunkter på utemiljön

Har du synpunkter eller klagomål på utemiljön du lämna dem genom dem antingen på telefon 031-365 00 00 eller via ett elektroniskt formulär.

Här lämnar du synpunkter på utemiljön i ett elektroniskt formulär