Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds uppdrag

I Göteborgs Stad finns tio stadsdelsnämnder, varav Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd är en.

Örgryte-Härlanda nämnds uppdrag är att erbjuda dig som medborgare tjänster inom ett antal områden. Det kan vara tjänster som äldreomsorg, socialtjänst, fritid, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, kulturverksamhet, samt folkhälsa.

Nämndens arbete ska bygga på en helhetssyn och de ska ha kunskap om medborgarnas behov och sociala förhållanden. Alla stadsdelsnämnder ska också stärka det demokratiska inflytandet över Göteborgs Stads verksamheter.

Under Styrande dokument hittar du de reglemente som styr nämndernas verksamhet.

På Örgryte-Härlandas webb hittar du även sammanträdestider för Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd och stadsdelsnämndens politiker.