Budget och årsrapport för Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Budgeten styr verksamheten och utvecklingen

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument.

Stadsdelens budget

Utifrån kommunfullmäktiges budget tar stadsdelsnämnden ett beslut om hur den lokalt ska anpassas efter stadsdelens situation. Det skapas ett mål- och inriktningsdokument för kommande år, där de viktigaste målen och inriktningarna blir konkreta, förtydligade och preciserade. Den lokala budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. När stadsdelsnämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner.

Budget 2020

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt förvaltningen har nått i det arbetet.

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Kontakta diariet om du är intresserad av att ta del av tillhörande bilagor eller om du vill ha budget och årsrapport från tidigare år. Här finns kontaktuppgifter till diariet i Örgryte-Härlanda.