Foto: Jessica Ohliw

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

På uppdrag av Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd erbjuder stadsdelsförvaltningen stöd och service inom flera områden till stadsdelens drygt 59 000 invånare. I förvaltningen arbetar cirka 2 200 medarbetare.

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 2 200 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorer som finns i förvaltningen: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också en stab, en ekonomiavdelning, en HR-avdelning och en kommunikationsavdelning.

Dataskyddsförordningen (DSF) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag. Örgryte-Härlandas stadsdelsnämnd har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Aktuellt

  • Välkommen till Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds sammanträde den 26 februari

    Publicerad 20 februari 2019
    Stadsdelens ekonomi kommer vara i fokus under sammanträdet, då politikerna bland annat kommer fatta beslut om årets budget och de åtgärder som krävs för att återställa det negativa egna kapitalet. Politikerna kommer dessutom fatta beslut om förvaltningens åtgärder för att motverka diskriminering samt Produktionsplan 2019-2022 för bostäder för personer med funktionsnedsättning.
  • Vårens program för anhörigstöd i Örgryte Härlanda

    Publicerad 11 januari 2019
    För dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående finns flera olika grupper och aktiviteter för att hämta kunskap och hitta ro eller gemenskap. Här kan du se vårens program för anhörigstöd.