Foto: Jessica Ohliw

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 2 200 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorer som finns i förvaltningen: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också en stab, en ekonomiavdelning, en HR-avdelning och en kommunikationsavdelning.

Dataskyddsförordningen (DSF) börjar gälla den 25 maj och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

  • Detta beslutade Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd den 25 september

    Publicerad 26 september 2018
    Vid sitt sammanträde igår beslutade stadsdelsnämnden bland annat om att förlänga två avtal med Hälso-och sjukvårdsnämnden och samt att skicka en beställning till lokalsekretariatet gällande ny lokal för kulturskolan vid Robertshöjdgatan. Det formella protokollet hittar du under "Handlingar och protokoll" cirka en vecka efter sammanträdet.