Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

I Majorna-Linné ser vi till att du, tillsammans med 64 000 andra invånare, får kommunal service inom bland annat vård och omsorg samt kultur och fritid.

Stadsdelsförvaltningen genomför det som politikerna i stadsdelsnämnden beslutar. Förvaltningen har tre stora verksamhetssektorer; Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och Samhälle och kultur.

Dataskyddsförordningen (DSF) började gälla den 25 maj 2018 och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

 • Trygghetsvandringar och transkunskap tack vare medborgarbudgeten

  Publicerad 13 mars 2019
  Förra året fick sju initiativ dela på Majorna-Linnés medborgarbudget för att öka tryggheten i stadsdelen. Några av initiativen som fick dela på budgeten var förslagen om trygghetsvandrare, utbildning i transkunskap och duschdraperier i grundskolorna.
 • Huset där unga bestämmer

  Publicerad 12 mars 2019
  Harry Potter-kvällar, slimetillverkning och modellbygge är några av alla aktiviteter som ungdomarna själva har startat på Mötesplats Majkens. Alla mellan 11 och 16 år är välkomna att delta och starta egna grupper.
 • Nedtagning av riskträd på Haga kyrkoplan

  Publicerad 8 mars 2019
  Under vecka 11 kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att ta ner en alm på Haga kyrkoplan som blivit ett riskträd. På platsen kommer en hästkastanj att planteras. Den flyttas med anledning av bygget av Västlänken.
 • Så tar staden vara på nedtagna träd

  Publicerad 28 januari 2019
  Inför bygget av Västlänkens station Haga kommer Trafikverket att ta ner ett 30-tal träd i februari. Göteborgs Stad kommer att ta om hand och använda de nedtagna träden för olika ändamål, till exempel för att göra bänkar i staden eller skapa miljöer gynnsamma för växter, djur och svampar.