Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

I Majorna-Linné ser vi till att du, tillsammans med 64 000 andra invånare, får kommunal service inom bland annat vård och omsorg samt kultur och fritid.

Stadsdelsförvaltningen genomför det som politikerna i stadsdelsnämnden beslutar. Förvaltningen har tre stora verksamhetssektorer; Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och Samhälle och kultur.

Dataskyddsförordningen (DSF) började gälla den 25 maj 2018 och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

 • Sportlovsaktiviteter i Majorna-Linné

  Publicerad 7 februari 2019
  Spelvecka, konstworkshop, serieteckning och pokémonjakt är några av alla gratisaktiviteter som stadsdelen ordnar för barn och unga under sportlovet.
 • Majornafestivalen som startade en egen valuta

  Publicerad 31 januari 2019
  Förra året fick sju förslag dela på Majorna-Linnés medborgarbudget för att öka delaktigheten och tryggheten i stadsdelen. Festivalen Sommarens sista dagar var ett av initiativen. De fick 80 000 kronor för att genomföra sitt evenemang.
 • Så tar staden vara på nedtagna träd

  Publicerad 28 januari 2019
  Inför bygget av Västlänkens station Haga kommer Trafikverket att ta ner ett 30-tal träd i februari. Göteborgs Stad kommer att ta om hand och använda de nedtagna träden för olika ändamål, till exempel för att göra bänkar i staden eller skapa miljöer gynnsamma för växter, djur och svampar.