Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Inga smygbesparingar i skolan i Majorna-Linné

  Publicerad 25 januari 2018

  Den senaste veckan har en rörig och delvis felaktig bild spridits av hur Kungsladugårdsskolan hanterar en sedan länge planerad förändring. Från stadsdelsförvaltningens sida vill vi reda ut vad som ligger bakom de missvisande budskap som nu fått spridning i olika forum.

 • Frågestund med invånarna 2017-12-19

  Publicerad 21 december 2017

  Frågor rörande cykeltrafiken runt Stigbergstorget, skolmaten och omorganisation på Kungsladugårdsskolan lyftes av boende i stadsdelen på politikernas senaste frågestund med invånarna.

 • Protokoll från SDN Majorna-Linnés möte den 19 december

  Publicerad 20 december 2017

  Lokalt utvecklingsprogram om stadsutveckling i Majorna-Linné, Handlingsplan för medborgardialog, Etablering av bostad med särskild service (BmSS) samt Bidrag till frivilligcentralen Chapman på nämndens möte den 19 december.

 • Protokoll från SDN Majorna-Linnés möte den 28 november

  Publicerad 30 november 2017

  Redovisning av uppdrag gällande vikariesituationen i stadsdelens förskolor, Upphandling av nytt entreprenadavtal för Lotsens äldreboende, Fastställande av kostpriser för anställda 2018 samt Yrkande om gemensam familjecentral i Majorna-Linné och Centrum på nämndens möte den 28 november.

 • Ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige - viktiga röster i staden

  Publicerad 24 november 2017

  Ungdomsrådet jobbar lokalt i stadsdelen medan ungdomsfullmäktige arbetar med frågor som rör hela staden. Gemensamt för dem båda är att ge ungdomar möjlighet att påverka i stort och smått. Här kan du läsa mer om hur du som ung kan engagera dig.

 • Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 24 oktober

  Publicerad 25 oktober 2017

  Budget 2018 för Majorna-Linné, Svar på motion om att ändra serveringstiderna, Yrkande från S, MP och V gällande vikariesituationen i stadsdelens förskolor och Utredning gällande allergianpassad förskola och skola på nämndens möte den 24 oktober.

 • Protokoll från stadsdelsnämnden Majorna-Linné 26 september

  Publicerad 27 september 2017

  Svar på remiss om Göteborgs Stads jämställdhetsplan, Uppföljningsrapport 2 och Överenskommelse om drift av samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor IFO-FH i Göteborgs Stad på nämndens möte den 26 september 2017.

 • Frågestund med invånarna i Majorna-Linné 29 augusti

  Publicerad 30 augusti 2017

  Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné inleder sina möten med en frågestund där invånare kan ställa frågor och lämna synpunkter och förslag. Vid senaste mötet, den 29 augusti, framfördes synpunkter om cykelsituationen vid Stigbergstorget.