Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Majorna-Linnés medborgarbudget stärker tryggheten i stadsdelen

  Publicerad 20 juni 2018

  Under perioden 1 mars till 9 april lämnade invånarna i Majorna-Linné in 47 förslag på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna genomföras med hjälp av nämndens medborgarbudget. Lördagsfotboll för unga och festivalverksamhet, liksom odling och trygghetsvandringar i stadsdelen är några av de förslag som får dela på de 500 000 kronor som nämnden avsatt.

 • Säkerhetsbeskärning av träd på Haga kyrkoplan

  Publicerad 4 juni 2018

  Under vecka 25 kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att beskära 14 träd - lönn och lind - på Haga kyrkoplan. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och efter behov.

 • Nedtagning av riskträd i Kungsparken

  Publicerad 31 maj 2018

  Den 1 juni kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att ta ner en hästkastanj i Kungsparken. Det finns risk för att en av trädets stammar lossnar och faller över gångvägen.

 • Familjeguide för Majorna-Linné

  Publicerad 11 april 2018

  Kanske vill du hitta roliga fritidsaktiviteter för dig och ditt barn eller så vill du veta vart du kan vända dig med din fråga. Nu finns en familjeguide med tips på aktiviteter och information om det stöd som finns för familjer i stadsdelen.