Centrums stadsdelsnämnd

Här hittar du politikerna i Centrums stadsdelsnämnd

Centrums stadsdelsnämnd består av politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige. De beslutar bland annat om frågor som rör socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg och stöd till funktionshindrade i stadsdelen.

I nämnden finns ett utskott, som beslutar i frågor som rör enskilda människor.

Här kan du söka efter Centrums stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Här hittar du Centrums budget och årsrapport. I budgeten står vilka mål förvaltningen ska jobba med och hur pengarna ska användas. Årsrapporten beskriver hur det har gått ekonomiskt och hur förvaltningen arbetat för att nå målen.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.