Angereds stadsdelsnämnd

Här hittar du politikerna i Angereds stadsdelsnämnd

Angereds stadsdelsnämnd beslutar om individ- och familjeomsorg, omsorg för funktionshindrade och äldre samt kultur och fritid. Nämnden är delaktiga i samhällsplaneringen och arbetar för att skapa goda miljöer i stadsdelen.

Varje månad träffas stadsdelens politiker för att ta beslut som rör alla i Angered. Under mötet får vem som helst sitta med och lyssna.

Här kan du söka efter Angereds stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet, inom tre veckor från att du fått beslutet.