Stadsdelsförvaltningar

Vid årsskiftet 2020/2021 togs stadsdelsförvaltningarna bort och ersattes med fackförvaltningar, som tog över ansvaret för till exempel äldreomsorg och socialtjänst.

Ny nämndorganisation 2021

Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs Stad en ny organisation. Då ersattes stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning med fackförvaltningar. Du som får stöd och service idag fortsätter att få det som vanligt.