Organisation och ledning på Regionarkivet

Regionarkivet har runt sextio medarbetare och förvaltningen är organiserad i tre avdelningar och ett kansli. Förvaltningen har arbetsplatser i både Göteborg och Vänersborg.

Regionarkivets organisation utgår från processer som löper på tvären genom hela verksamheten: Bevarandestrategi, ta emot arkiv, vårda arkiv, tillhandahålla och tillgängliggöra.Förvaltningsledning

I Regionarkivets förvaltningsledning ingår förvaltningschefen, cheferna för avdelningarna och kansliet samt HR-chef, ekonom och kommunikationsstrateg.

Förvaltningschef

Birgitta Torgén
Telefon: 031-365 99 01
E-post: birgitta.torgen@arkivnamnden.goteborg.se

HR-chef 

Katrine Breikss Söderholm
Telefon: 031-365 99 25
E-post: katrine.breikss.soderholm@arkivnamnden.goteborg.se

Kanslichef

Mats Buskas
Telefon: 031-365 99 29
E-post: mats.buskas@arkivnamnden.goteborg.se

Avdelningschef för Arkiv Vänersborg samt Forskarservice och föreningsarkiv Göteborg

Eva Karlsson
Telefon: 031-365 99 31
E-post: eva.christina.karlsson@arkivnamnden.goteborg.se 

Avdelningschef för Arkiv Göteborg

Peter Nilsson
Telefon: 031-365 99 30
E-post: peter.nilsson@arkivnamnden.goteborg.se

Ekonom

Sofia Olsén
Telefon: 031-365 99 23
E-post: sofia.olsen@arkivnamnden.goteborg.se

Kommunikationsstrateg

Joanna Glad
Telefon: 031-365 99 28
E-post: joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se