Vision och verksamhetsidé för idrotts- och föreningsförvaltningen

Läs om vår vision och verksamhetsidé.

Vision

 • Vi gör Göteborg friskare!
 • Vi är hjärtat i Göteborgs Stads arbete med idrott, föreningsstöd och friskvård.
 • Vi ger förutsättningar för aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet.
 • Vi gör Göteborg till landets ledande idrotts- och föreningsstad.

Verksamhetsidé

 • Vi är till för göteborgarna. Syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid samt att bidra till att göra Göteborg till en trivsam stad att verka och leva i.
 • Vårt arbete präglas av ett tydligt folkhälsoperspektiv.
 • Vi skapar goda förutsättningar för stadens föreningsliv genom ekonomiskt stöd, konsultation och service.
 • Vi erbjuder, genom våra många olika idrottsanläggningar, mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag.
 • Vi utvecklar våra anläggningar för att erhålla hög teknisk kvalitet, flexibilitet och funktionell standard.
 • Vårt sätt att arbeta kännetecknas av servicekänsla, kundorientering och miljömedvetenhet. Vi är professionella och utvecklas för att snabbt kunna möta förändringar i omvärlden. Vår verksamhet utvecklas och förbättras kontinuerlig

Film om Idrotts- och föreningsförvaltningens verksamhet

I den här filmen beskriver Idrotts och föreningsförvaltningens uppdrag att:
 • verka för att göteborgarna kan idrotta, ha en aktiv fritid och håller sig friska
 • ansvara för de flesta av stadens lokaler för idrott, motion och bad
 • stötta stadens föreningsliv, vilket bland annat innebär ekonomiskt bidrag till föreningarna
Filmen är textad och har en speakerröst. Vår bedömning är att bildmaterialet i filmen inte behövs för att förstå filmens innehåll. Det finns dock en textversion av filmen som är tänkt att fungera som ett komplement till dig som inte är seende. Den innehåller dels de texter som speakerrösten i filmen säger och som finns som undertext, dels en förklaring av de filmklipp som finns till varje sekvens i filmen.
Textversion av filmen