Foto: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, förskoleklass och kulturskolan.

Organisation och ledning

Grundskoleförvaltningen driver kommunala grundskolor, grundsärskola, fritidshem samt kulturskola. Ungefär 47 000 elever får varje dag undervisning i grundskolan och i Göteborgs Stad finns det cirka 138 kommunala grundskolor. Totalt arbetar cirka 9 700 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Våra verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem och kulturskolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet mellan skolor.

Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om vårt arbete med ny skolenhetsorganisation. Den nya organisationen införs från läsårets start höstterminen 2021.

Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

Grundskoleförvaltningen i sociala medier

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Skolverkstan - en podd om lärande

Skolverkstan är en podd om lärande i skolan i Göteborg där Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen, samtalar med olika gäster. Här lyfter vi fram tankar om kvalitet, ansvar, styrning och likvärdighet för att öka elevers lärande.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Aktuellt

 • Skolinspektionens utredning av olyckan på Sjumilaskolan är klar

  Publicerad 29 juni 2022
  Skolinspektionen ger i sin rapport Göteborgs Stad kritik när det gäller ansvaret för tillsynen av eleverna på skolan.
 • Så går det för eleverna i Göteborgs Stads grundskolor

  Publicerad 22 juni 2022
  De preliminära kunskapsresultaten för vårterminen 2022 är klara. Pojkarnas kunskapsresultat ökar jämfört med förra året. Nu börjar arbetet med att analysera varför elevernas kunskapsresultat ser ut som de gör.
 • Fel i utskicket om sommarlovskort

  Publicerad 22 juni 2022
  För ett par dagar sedan skickade Västtrafik ut sommarlovskorten. Sommarlovskorten ger ungdomar i årskurs 6 till år 2 på gymnasiet gratis kollektivtrafik under sommarlovet. Tyvärr har Västtrafik skickat ut felaktig information tillsammans med sommarlovskorten. Det kortet som har skickats ut gäller för hela sommarlovet, även lördag, söndag och helgdag.
 • Lågt valdeltagande till Ungdomsfullmäktige

  Publicerad 21 juni 2022
  Enklare att rösta och kandidera digitalt. Rösta under skoltid och mer stöd till skolor. Det är några förslag för att öka valdeltagandet till Göteborgs Stads Ungdomsfullmäktige som presenteras i en ny rapport från grundskoleförvaltningen.
 • Ny organisation för grundskolorna ska ge bättre stöd i undervisningen

  Publicerad 16 juni 2022
  Sedan 2020 arbetar grundskoleförvaltningen med att utveckla organisationen för de kommunala grundskolorna i Göteborgs Stad. Just nu är fokus på elever som har behov av extra stöd i undervisningen.
 • Hisingens elever uppträdde på GöteborgsOperan i Tvåornas kör

  Publicerad 16 juni 2022
  Under läsåret har cirka 300 elever på Hisingen i årskurs två tränat på sång och dans inför Tvåornas kör. Den tredje juni fick de äntligen kliva upp på GöteborgsOperans stora scen och sjunga tillsammans.
 • Ta en RISK och pröva något nytt på Lövgärdesskolan

  Publicerad 16 juni 2022
  — De praktiska och estetiska ämnena är ju det som gör livet värt att leva, skrattar Sanna-Maria Cacatian och låser upp en dörr. Dagen handlar om dans, musik, mat eller rörelse — alltså om skapande och kreativitet.
 • Grundskoleförvaltningens granskning av olycka på en skolgård är nu klar

  Publicerad 10 juni 2022
  Grundskoleförvaltningens egen granskning av olyckan när en elev trillade från en klippa på en skolgård på Hisingen är nu klar.
 • Sång och dans på fritidshemmet när eleverna övar inför musikalen

  Publicerad 8 juni 2022
  Eleverna sjunger taktfast ”blinka lilla stjärna där”. Med betoning på varje ord - stackato. Pontus Bertling musiklärare på Gamlestadsskolan hjälper musikalkören med elever från förskoleklass till årskurs 2 att värma upp rösterna inför dagens repetition. För om en vecka ska de spela upp sin musikal för elever och föräldrar.
 • Dialog om stöd i undervisningen

  Publicerad 2 juni 2022
  Tillgänglig lärmiljö där alla elever kommer till sin rätt. Under våren har politiker i grundskolenämnden, vårdnadshavare, elever och medarbetare i grundskoleförvaltningen haft en dialog om stöd i undervisningen.
 • Grundskoleförvaltningens omvärldsanalys och verksamhetsnomineringar inför budgetåret 2023

  Publicerad 31 maj 2022
  I Göteborgs Stad spänner budgetprocessen över hela kalenderåret. Alla nämnder i staden ska ta fram verksamhetsnomineringar inför stadens budgetarbete. I verksamhetsnomineringarna finns det som grundskolenämnden anser vara det viktigaste för budgetprocessen i staden att ta hänsyn till inför nästa år. Verksamhetsnomineringarna beslutades av grundskolenämnden i mars. Därefter överlämnades de som ett underlag för Göteborgs Stads budgetprocess. I samband med att vi inom grundskoleförvaltningen tar fram våra verksamhetsnomineringar tar vi också fram en nuläges- och omvärldsanalys. Den fungerar som ett underlag för verksamhetsnomineringarna.
 • När eleverna blir lärare för en dag

  Publicerad 31 maj 2022
  På Nygårdsskolan håller några elever från årskurs fem en lektion för lågstadiet. De berättar om näringskedjan i havet och vad som händer när det blir obalans. Lektionen är en del av skolans arbete med naturvetenskap och hållbar utveckling. Och en del av programmet ”Globala målen i skolan”.
 • Uppskattat närvaroarbete på Frölundaskolan

  Publicerad 24 maj 2022
  På Frölundaskolan arbetar familjestödjare för att hjälpa till att hitta orsaker till frånvaro och erbjuda stöd. Elever med hög frånvaro riskerar att inte nå upp till kunskapskraven och det har inverkan på deras framtid.
 • En lektion eleverna kommer ihåg

  Publicerad 20 maj 2022
  — Ett levande klassrum är mycket roligare än den vanliga undervisningen, säger David Geiser Mellkvist. Han är på väg mellan två av många grupper i klassrummet där hans högstadieelever och vuxna elever som läser svenska för invandrare, SFI, sitter och samtalar. Det är onsdag förmiddag på Önneredsskolan
 • Lärarna på Nygårdsskolan delar erfarenheter med Barcelona

  Publicerad 17 maj 2022
  Tonåringar är tonåringar vart de än är i Europa! Det skrattas runt bordet på gården på Nygårdsskolan där pedagogerna på skolan delar erfarenheter runt lunchbordet med kollegor från Barcelona. Vårsolen skiner och det rasslar i de nyvakna bambubuskarna.
 • Specialpedagog Maria ”duschar eleverna med språk”

  Publicerad 4 maj 2022
  Maria Taheri brinner för att stärka elevers läsförmåga. I sitt arbete tar hon hjälp av ett digitalt läsverktyg som analyserar ögonrörelser. — Att lära sig läsa är grunden för all inlärning. För att kunna ge rätt stöd och stimulans gör vi ett digitalt test av läsförmågan hos alla våra elever. Vi kan då lättare identifiera elever som behöver mer stöttning i sin läsning, säger Maria.
 • Viktig kompetens för att leda det goda lärandet

  Publicerad 28 april 2022
  Lärande i praktiken. Som en del av lärarutbildningen ska alla studenter gå på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. Genom praktikperioderna får blivande lärare möjlighet att använda utbildningens teori i verkligheten. I podden Skolverkstan pratar grundskoledirektör Bengt Randén tillsammans med studenten Olle Cimmerbäck och handledaren Maria Larsson om vad VFU:n betyder för blivande lärare och för skolan.
 • Vklass testas på Landamäreskolan – ”Nu får även fritids glänsa”

  Publicerad 25 april 2022
  I januari började två pilotskolor, Svartedalsskolan och Landamäreskolan, att använda Vklass. Aldijana Alagic är fritidsledare på Landamäreskolan och berättar om sina upplevelser av Vklass. Bland annat menar hon att Vklass bidragit till att stärka fritidsverksamhetens synlighet och inkludering i grundskolan.
 • Nolltolerans mot skojbråk

  Publicerad 30 mars 2022
  På Kvibergsskolan arbetar pedagoger och elever aktivt med jämställdhet och att motverka machokultur, till exempel genom en nolltolerans mot skojbråk. Jennifer, skolkurator och Alexander, socialpedagog tog initiativ till arbetet och vill nu sprida det vidare till andra skolor.
 • Oscar Fredriksskolan och Skutehagsskolan har gått vidare till semifinal i Vi i femman

  Publicerad 25 mars 2022
  Åtta klasser deltog i kvartsfinalerna. Fyra gick vidare till semifinal. Skolorna som har gått vidare till semifinal är Lackarebäcksskolan 5A, Oscar Fredriksskolan 5A, Skutehagsskolan 5C och Vällsjöskolan 5A.
 • Pengarna räcker aldrig riktigt, till allt man vill ha

  Publicerad 25 mars 2022
  Från räkningar till planetens gränser. Privatekonomi är viktigt och det syns bland annat i statistiken som visar att skuldsättningen ökar dramatiskt i åldrarna 18–25 år. Många unga hamnar i skuldfällan idag. Podden Skolverkstan gästas av hem- och konsumentkunskapsläraren Sara Nordlund som ser ett ökat intresse för frågor om hur eleverna ska hantera sin ekonomi.
 • Låt eleverna skriva fritt utan rätt eller fel

  Publicerad 14 mars 2022
  När eleverna får skriva fritt, då blir inte skrivandet ”farligt”. Och det är viktigare att eleverna skriver än att de skriver allt rätt. Det gäller bara att låta dem få ur sig texter. Karin Wickelgren är förstelärare i svenska på Frejaskolan i Västra Frölunda och har tydliga verktyg för att få eleverna att skriva.
 • Hon lär eleverna att se sin egen kunskap

  Publicerad 1 mars 2022
  — Det är fantastiskt när eleverna får syn på sin egen kunskap – genom att jag ställer rätt frågor. Sättet att arbeta i ULAN-projektet gör att eleverna kan visa de förkunskaper eller erfarenheter de har med sig, säger Karin Nyberg.
 • Utvecklande mötesplatser stärker grundsärskolan

  Publicerad 24 februari 2022
  Utbyte och likvärdighet. De senaste åren har lärare från grundsärskolorna i Göteborgs Stad träffats för att inspirera varandra och lära av varandras arbetssätt för att öka kvaliteten och likvärdigheten i elevernas undervisning. I podden Skolverkstan diskuteras hur detta och andra åtgärder kan stärka grundsärskolan.
 • Elever skapar framtidens lekplatser

  Publicerad 21 februari 2022
  Just nu har du möjlighet att ta del av bidragen till tekniktävlingen ”Framtidens lekplats”. Elever på skolor i Göteborgs Stad har skapat flera av bidragen. Till och med 25 februari går det att se bidragen på flera platser i Göteborg. Det går även att titta på utställningen digitalt.
 • Värsta bästa skolan - Elever i "förorten" tycker om sin skola

  Publicerad 26 januari 2022
  Elever i förorten tycker om sin skola och uppskattar utbildning. De beskriver en stark tillhörighet till skolan, samtidigt som de är kritiska till hur skolan oftast framställs i media. I ett nytt avsnitt av podden Skolverkstan möter grundskoledirektör Bengt Randén forskaren Jonas Lindbäck som undersökt hur högstadieelever i ett av Göteborgs socioekonomiskt utsatta område själva ser på sin skolgång.
 • ABC föräldraträffar ger barnfamiljer stöd i vardagen

  Publicerad 21 januari 2022
  Göteborgs Stad ger olika slags stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna. Ett exempel är ABC föräldraträffar där fokus är att ge stöd och hjälp i föräldrarollen.
 • Fritidshemmet på Sisjöskolan utvärderar verksamheten hela tiden

  Publicerad 13 januari 2022
  När ”Feliz Navidad” låter på Sisjöskolans gård springer alla eleverna till leksaksboden. För de vet att nu blir det julkalender – och roligt. Men de vet inte vilket arbete som ligger bakom för att aktiviteten kring ”Julkalendern” ska fungera. Efter en enkel utvärdering vet alla de som arbetar i fritidshemmet hur de ska göra. För de utvärderar verksamheten hela tiden.
 • Elever uppträdde med egna dikter

  Publicerad 17 december 2021
  Det är samling i gymnastiksalen som idag är scen och salong. Redan när de första tonerna slås an så är eleverna med. De kan alla texter och melodier och de sjunger med. De märks att de tränat flitigt på alla sånger under höstterminen.
 • ”Det enda yrket där jag har fått applåder när jag kommit tillbaka efter att ha varit sjuk”

  Publicerad 16 december 2021
  Om fler valde karriärväg som Angelica Lundin skulle skolans stora utmaning med kompetensförsörjning snart vara löst. I podden Skolverkstan berättar hon om resan från kemiforskningen via läraryrket till sin nya roll som skolledare på Ryaskolan.