Avenyn ska bli vackrare

Hösten 2015 startade den efterlängtade upprustningen av Göteborgs paradgata.

Syftet: Att skapa en unik destination, ett konst- och kulturstråk med maximal tillgänglighet.

Här kan du läsa mer om upprustningen av Avenyn.

Detta ska vi göra

  • Anlägga ett vattenspel med ljuseffekter.
  • Lägga ny beläggning med inbyggt ljus.
  • Renovera markvärmen.
  • Förbättra för busstrafiken.