Om trafikkontoret

Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras.

Alla som driver någon form av spårtrafik måste ha en säkerhetsordning.

Tillsammans med Mölndals Stad och Härryda kommun driver Göteborgs Stads Trafikkontor ett samverkansprojekt kring reglering av Mölndalsån.

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på sina anbudsgivare, leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner.

Här kan du läsa vad Göteborgs Stad och trafikkontoret gör för att öka användningen av miljöanpassade fordon. Vi satsar på miljöfordon, förnybara bränslen och eldrift. Vi organiserar också stadens bilar i pooler.

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på sina leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på sina anbudsgivare, leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner