Kommunikation - stadsledningskontoret

Område kommunikation stödjer kommunstyrelsens ledning och samordning av Göteborgs Stad genom att kommunikativt stödja kommunstyrelsens ledningsprocesser och utveckla Göteborgs Stads gemensamma kommunikation.

Verksamhetsområde kommunikation ansvarar för Göteborgs Stads interna och externa kommunikation inklusive nättidningen Vårt Göteborg. I område kommunikation ingår även att stödja kommunstyrelsen i internationellt samarbete, digitalisering, demokratifrågor samt ungdomsfullmäktige och studentforum.

Helena Mehner
Kommunikationsdirektör
Telefon: 031-368 06 03
E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

I område kommunikation ingår följande avdelningar.

Kommunikation

Helena Mehner
Kommunikationsdirektör
Telefon: 031-368 06 03
E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Kommunikationsavdelningen stödjer kommunstyrelsens ledning och samordning av Göteborgs Stad genom att kommunikativt stödja kommunstyrelsens ledningsprocesser och utveckla Göteborgs Stads gemensamma kommunikation, internt och externt.

I kommunikationsavdelningen ingår också följande funktioner.

Ungdomsfullmäktige

I ungdomsfullmäktige träffas ungdomar mellan 12-17 år från alla stadsdelar och diskuterar olika frågor som rör unga i Göteborg. Genom ungdomsfullmäktige har ungdomarna möjlighet att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.

Länk till ungdomsfullmäktige

Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. I Studentforum finns även representanter från högskolor och näringslivet.

Länk till studentforum

Internationell avdelning

Gunilla Bökmark
Internationell chef
Telefon: 031-365 00 00
E-post: gunilla.bokmark@stadshuset.goteborg.se

Internationella avdelningen stödjer kommunstyrelsen genom att se till att Göteborgs Stad drar nytta av de möjligheter och den påverkan som internationellt samarbete kan ge. Viktiga plattformar är till exempel samarbeten med partnerstäder och internationella organisationer, omvärlds- och intressebevakning gentemot EU (lobbying), samarbete med Göteborgs Stads nordiska vänorter, Göteborg-Oslo-samarbetet samt Den Skandinaviska Arenan.

Läs mer om Göteborgs Stads internationella samarbete