HR - stadsledningskontoret

Område HR stödjer kommunstyrelsen i dess ansvar för Göteborgs Stads personalpolitik.

HR utformar underlag för politiska beslut, utför särskilda uppdrag från kommunstyrelsen och dess personalutskott. HR ansvarar för Göteborgs Stads strategiska omvärlds-, risk och scenarioanalys inom HR-området, företräder Göteborgs Stad i kollektivavtals- och tvisteförhandlingar samt tolkar lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området. HR driver också Göteborgs Stads strategiska planering av chefs- och kompetensförsörjning.

Tina Liljedahl-Scheel
HR-direktör
Telefon: 031-365 00 00
E-post: tina.liljedahl-scheel@stadshuset.goteborg.se

I område HR ingår följande avdelningar.

Arbetsrätt och förhandling

Tina Liljedahl-Scheel
HR-direktör
Telefon: 031-365 00 00
E-post: tina.liljedahl-scheel@stadshuset.goteborg.se

Avdelning för HR

Ann-Christin Larsson
Avdelningschef
Telefon: 031- 368 01 32
E-post: ann-christine.larsson@stadshuset.goteborg.se

Mänskliga rättigheter

Klas Forsberg
Avdelningschef
Telefon: 031-368 06 18
E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se