Foto: Klas Eriksson

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i arbetet med att leda, samordna och följa upp verksamheterna i Göteborgs Stad. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads budget och verksamhetsplaner.

Vi har ny adress

7 januari 2019 Från och med 7 januari 2019 har stadsledningskontoret ny adress. Vi har flyttat till Gustaf Adolfs Torg 4 A.

Stadsledningskontoret samlar in och hanterar dina personuppgifter för att fullgöra de uppdrag som stadsledningskontoret enligt lagar och regler har att uppfylla (rättslig förpliktelse), för att utöva en uppgift av allmänt intresse, för att utöva myndighetsutövning eller för att fullgöra ett avtal. Vi kan även behandla dina personuppgifter om vi har fått ett samtycke av dig.