Mötestider i byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare som är valda av kommunfullmäktige. Nämnden sammanträder normalt cirka tio gånger per år. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Byggnadsnämndens politiker
Sök nämndhandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2020

7 februari

17 mars

24 april

26 maj

23 juni

25 augusti

24 september

20 oktober

17 november

15 december