Tillståndsenheten

Tillståndsenheten handlägger ärenden som gäller tillstånd för alkoholservering samt folköls- och tobaksförsäljning. Vi är också remissinstans (vi ger inga tillstånd) för värdeautomater och automatspel.