Nyanlända

Social resursförvaltning har flera verksamheter som kan vara ett stöd för dig som är nyanländ. Här finns bland annat Etableringsenheten, Boende för ensamkommande unga, Flyktingguide och utbildningar i samhällsorientering.