Om social resursförvaltning

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi arbetar med hemlöshet, missbruk, utsatta barn och familjer, flyktingar, fältarbete, funktionsstöd och mycket mer.

Inom förvaltningen finns en mängd olika yrkeskategorier representerade. En del av våra verksamheter har ett mer eller mindre fortlöpande rekryteringsbehov, till exempel Boendeverksamheten och Lägerverksamheten, medan andra verksamheter har ett mindre behov av att rekrytera.

Här kan du se filmen om Social resursförvaltning och läsa foldern om oss.

Är du intresserad av att få nyheter från Social resursförvaltning till din e-post? Klicka på länken och fyll i din e-postadress.