Foto: Frida Winter

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Park- och naturförvaltningen har cirka 580 anställda, varav knappt 200 är anställda inom avdelningen arbetsmarknad med någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förvaltningen består av avdelningarna offentliga utemiljöer, stadsutveckling, skötsel och anläggning samt arbetsmarknad. Utöver det har förvaltningen även en central administration som stöd åt ledning och verksamheter.

På den här sidan kan du läsa park- och naturförvaltningens integritetspolicy. Den beskriver på ett övergripande sätt hur vi behandlar dina personuppgifter. Park- och naturförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (också kallad GDPR) och offentlighetsprincipen.

Inför en ansökan om miljötillstånd för återvinning av massor och utfyllnad av område, i Mellbydalen i Göteborg, bjöd park- och naturförvaltningen in till samråd med närboende och närliggande företag. Samrådet pågick till och med 28 september.

Aktuellt

 • Promenera runt en sjö

  Publicerad 22 oktober 2020
  I Göteborg finns flera vackra promenadvägar runt eller längsmed sjöar. Här är några exempel.
 • Upprustning av Positivparken med platser för aktivitet

  Publicerad 12 oktober 2020
  Med start i oktober 2020 rustar park- och naturförvaltningen, i samarbete med stadsdelsförvaltningen AskimFrölunda-Högsbo, upp Positivparken i Frölunda.
 • Nu börjar arbetet med att återställa Vasagatans allé

  Publicerad 2 oktober 2020
  Den 5 oktober börjar park- och naturförvaltningen att återplantera parklindar längs Vasagatans allé. Dessutom ska förvaltningen ta fram en metod för att renovera befintliga träds växtbäddar.
 • Trafikverket tar ner två hästkastanjer på Haga kyrkoplan

  Publicerad 16 september 2020
  Under vecka 39 kommer Trafikverket att ta ner två hästkastanjer på Haga kyrkoplan, eftersom de står där spontlinjen för byggnationen av Västlänkens station Haga kommer att gå.
 • Underhåll på Skansberget inför jubileumsåret

  Publicerad 11 september 2020
  Under 2020 genomförs flera mindre upprustningar på Skansberget, för att göra platsen mer inbjudande och tillgänglig samt att göra platsens historia mer synlig.
 • Har du en grön idé som du vill testa?

  Publicerad 10 september 2020
  Park- och naturförvaltningen är en av organisationerna i testbädden Hållbara smarta parker. Nu välkomnar vi innovatörer, forskare och studenter som vill bidra till att utveckla framtidens grönytor.
 • Förberedande arbete för renovering av växtbäddar och återplantering längs Vasagatans allé

  Publicerad 17 augusti 2020
  Park- och naturförvaltningen ska ge lindarna mellan Viktoriagatan och Haga kyrkogata bättre livsvillkor genom att renovera växtbäddarna. Dessutom ska nya lindar planteras där gamla tagits bort, så kallad återplantering.
 • Parker med utsikt

  Publicerad 13 augusti 2020
  Luncha med utsikt, se båtarna glida på Göta älv eller njut av en solnedgång över hustaken. I Göteborg finns det flera parker med utsikt, här är tips på tre av dem.
 • Njut av havet, höjden eller Hjällboskogen i tre olika naturområden

  Publicerad 21 juli 2020
  I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Naturen är mycket varierande och här finns något för alla. Ibland behöver man inte ta sig så långt bort för att njuta av naturen.
 • Besök parker med herrgårdar

  Publicerad 10 juli 2020
  Det finns underbara trädgårdar med ståtliga herrgårdar att besöka i och runt om Göteborg. Här är tips på tre av dem.
 • Hoppa och lek på Göteborgs utflyktslekplatser

  Publicerad 30 juni 2020
  Utflyktslekplatserna är större lekplatser, där både barn och vuxna kan leka tillsammans. Plikta är Göteborgs första och mest välkända utflyktslekplats. Här får du tips på fler. På vissa av lekplatserna finns det personal som håller i aktiviteter och kan svara på frågor.
 • Upptäck tre vandringsleder

  Publicerad 22 maj 2020
  Det finns många härliga vandringsleder i Göteborg och i våra grannkommuner. Här är tips på tre vandringsleder i olika längd och som helt eller delvis går genom Göteborg.
 • Upprustning av Pölsebokajen april till september 2020

  Publicerad 13 maj 2020
  Med start under våren 2020 rustar park- och naturförvaltningen upp Pölsebokajen.
 • Opalparken – en grön park med både leklust och funktion

  Publicerad 4 maj 2020
  Opalparken kommer att bli en park med många funktioner. Förutom att det blir en grön park med massor av ovanliga träd, lekplats, picknikplats och en stor scen, så kommer parken också utformas för att kunna ta hand om och fördröja vatten vid extrema regn.
 • Så bevaras träd och naturmiljö när Trafikverket bygger ut Hamnbanan

  Publicerad 23 januari 2020
  I slutet av januari börjar Trafikverket att bygga ut Hamnbanans tredje etapp. Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig och byggs ut till dubbelspår för att kunna öka kapaciteten för godstrafik till och från Göteborgs hamn. Utbyggnaden påverkar grönområdena Krokängsparken och Bratteråsberget.