Mötestider i lokalnämnden

Lokalnämndens möten är mellan 13.15-16.15. Nämndmötena är inte öppna för allmänheten.

Mötesdagar 2020

Torsdag 6 februari

Tisdag 24 mars

Torsdag 23 april

Tisdag 19 maj

Måndag 15 juni

Torsdag 24 september

Torsdag 22 oktober

Tisdag 24 november

Torsdag 17 december

Prenumerera på nämndhandlingar

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad lokalnämnden har beslutat? Under Handlingar och protokoll från lokalnämndens möten  hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.