Arbeta på lokalförvaltningen

När vi bygger, förvaltar och utvecklar lokaler för göteborgarna skapar vi miljöer där livet får ta plats. Det innebär att våra drygt 480 medarbetare arbetar för att våra hyresgäster i skolor, förskolor, äldreboende och boenden med särskild service ska få en bra vardag, oavsett hur livet ser ut. På den här sidan berättar några av våra medarbetare om vad de gör och varför de har valt lokalförvaltningen som en stor del av sin vardag.

När vi söker nya medarbetare annonserar vi alltid under Lediga jobb här på webbplatsen.

Rita, vår trainee, brinner för människor och hållbarhet

Välkommen till lokalförvaltningen säger vi till Rita Kanaan som under sina 14 första månader hos oss kommer att delta i Framtidens Samhällsbyggare. Det är ett branschöverskridande traineeprogram som skapar samverkan inom samhällsbyggnadssektorn.

Rita är född och uppvuxen här i Göteborg och har tidigare läst programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hon brinner för människor och hållbarhet och har dessutom alltid varit intresserad av samhällsfrågor, fastigheter och bygg. Därför är vår tekniska förvaltning, men som ändå har människors bästa i centrum, anledningen till att hon valde just lokalförvaltningen. För henne som person är det väldigt viktigt att kunna arbeta med något där hon ser att hon bidrar med något värdefullt och att det hon gör betyder något för någon.

Vad fick dig att söka till Framtidens Samhällsbyggare?
Jag sökte till Framtidens Samhällsbyggare då jag såg det som en stor möjlighet för mig att komma ut ur min komfortzon, att våga tänka nytt och skapa ett bra kontaktnät. Jag ser traineeprogrammet som en möjlighet för mig att utvecklas till något bättre och större samtidigt som jag får förståelse för hur byggbranschen är idag. Att kunna få en inblick i den privata och offentliga sektorn är en stor fördel. Att få vara med i Framtidens Samhällsbyggare känns som att man är med i något stort och mäktigt!

Vad ska du jobba med här på lokalförvaltningen?
På lokalförvaltningen jobbar jag som biträdande projektledare på hyresprojektenheten vilket innebär att vi hjälper Göteborgs Stad med inhyrning av lokaler både genom privata fastighetsägare och kommunens egna bolag. Min roll är helt enkelt är biträda projektledaren vid genomförandet av inhyrningsprojekt.

Vad var dina förväntningar inför att börja hos oss på LF? Stämmer de överens med verkligheten än så länge?
Jag hade stora förväntningar då jag fick ett bra första intryck på LF och jag kan stolt säga att de stämmer överens med verkligheten.

Hur känns det efter de första veckorna?
Det känns otroligt bra! Det finns så härliga och fina människor på lokalförvaltningen. Jag känner verkligen att jag får jobba med roliga och nyttiga arbetsuppgifter. Jag känner att jag har hamnat rätt och att jag är där jag ska vara!

En lyckad praktikperiod

Jonathan Atkinson har haft en lyckad praktik på specialistenheten på lokalförvaltningen i 12 veckor under våren. Med en tydlig handledning har han fått en helhetsbild av förvaltningen och bidragit med ett eget projekt på enheten.

Jonathan går utbildningen Byggprojektör CAD/BIM och har under 12 veckor haft praktik på specialistenheten på lokalförvaltningen i Göteborgs stad. Specialistenheten har ett viktigt uppdrag i att hjälpa förvaltningen att uppnå en högre nivå på den tekniska informationshanteringen. Den fungerar också som en stödenhet till övriga avdelningar och har bland annat hand om det tekniska arkivet samt tillhandahåller kalkyler till förvaltarna och byggprojekten.

Val av praktikplats
När Jonathan skulle välja praktikplats kontaktade han ett antal företag och var på många olika intervjuer. Hos lokalförvaltningen fick han ett väldigt positivt intryck och en stark anledning till att han valde den var känslan av möjligheten att påverka och utveckla staden, speciellt skolorna. Han fastnade också för möjligheten att få jobba praktiskt med BIM (Building Information Model) och få en inblick i en stor organisation med många avdelningar. Han hade inga speciella förväntningar på praktikplatsen, men har haft en väldigt positiv upplevelse.

– Jag upplever att folk på lokalförvaltningen är väldigt engagerade och att varje avdelning brinner för sin sak. Det är ett positivt intryck! Alla har varit väldigt hjälpsamma, speciellt min handledare Andrea.

En tydlig handledning är nyckeln
När Ingemar Bogestad, enhetschef på specialistenheten, fick förfrågan om praktikplats var han noga med att den som skulle bli handledare också ville vara handledare. Andrea Gajic, som blev tillfrågad, tyckte det lät roligt och ställde gärna upp.

– Det är viktigt att vara tydlig i handledningen av en praktikant, så jag skapade en praktikplan innan Jonathan började. Den gick ut på att det under de 12 veckorna fanns 12 olika teman och när praktikanten gått igenom dessa har man fått en bra inblick i förvaltningen och en bra erfarenhet till sitt senare yrkesliv, beskriver Andrea.

Tanken med praktikplanen var också att de i början skulle ha tydliga roller som handledare och praktikant, men ju mer praktikanten lärt sig ska de sedan övergå till att bli mer som kollegor. Det har dock hänt mycket under dessa 12 veckor, så de har fått vara ganska flexibla i planeringen. Nu i slutet på perioden har Jonathan till exempel haft ett projekt som inte var inplanerat från början, men som gjort att han kunnat arbeta självständigt ute i verksamheten med en tydlig arbetsuppgift.

För en engagerad praktikant, precis som Jonathan har varit, har man stora möjligheter att skaffa sig ett stort kontaktnät och få en helhetsbild av branschen.

– Byggprojektör är ett av framtidens yrken och vi på lokalförvaltningen har mycket att erbjuda en praktikant eftersom vi har mycket byggprojekt igång. Här träffar man många olika leverantörer och kunder och får ett beställarperspektiv som är bra att ha med sig inför framtida arbetsplatser, säger Andrea.

Praktik på lokalförvaltningen
På lokalförvaltningen arbetar vi efter en plan för mottagande av praktikanter som en viktig del i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Att ta emot praktikanter är viktigt för att skapa intresse för jobb inom branschen och bidra till kompetensförsörjningen på lång sikt. Som praktikant på förvaltningen blir du en del av gemenskapen och arbetsplatsen. Du får meningsfulla uppgifter som stämmer överens med målsättningen för praktiken och har stöd av en speciellt utsedd handledare under hela perioden.

Är du intresserad av att praktisera på lokalförvaltningen? Kontakta:

Christine Strömberg, HR-specialist

christine.stromberg@lf.goteborg.se

En projektledares vardag

Susanne Rasmussen arbetar som senior projektledare hos oss.

Varför jobbar du på lokalförvaltningen?
Jag vill vara med och driva byggprojekt hela vägen. Tidigare hade jag bara jobbat på uppdrag och hade inte ansvar för helheten. Nu har jag jobbat som projektledare och beställare av byggprojekt i 13 år och tycker fortfarande att det är jätteroligt, spännande och kreativt. Jag får nya utmaningar dagligen och har aldrig långtråkigt.

Berätta lite om dig själv och hur du hamnade hos just lokalförvaltningen?
Jag är utbildad byggnadskonstruktör efter att ha tagit en civilingenjörsexamen på Väg och vatten på Chalmers och var länge anställd som byggnadskonstruktör i en ingenjörsfirma. I slutet av den anställningen blev jag delägare i firman. Att det sedan blev lokalförvaltningen (dåvarande lokalsekretariatet) berodde på att jag ville jobba för en stor byggherre. Det råkade vara de som sökte byggprojektledare just då.​

Vad gör du på jobbet?
Jag leder och har ansvar för byggprocessen, t ex en skola, från det att den bara är ett förslag eller ett uppdrag från politikerna, tills den står där full av elever. Jag har också en hel del kontakt med myndigheter. Stadsbyggnadskontoret för detaljplaner, bygglov och utformning, Kretslopp och vatten för vatten- och avfallsfrågor, och många fler.

Kan du ge några exempel på olika typer av projekt som du jobbar med?
Ja, det kan vara allt från att bygga nya byggnader på nya tomter till att förändra befintliga hus så att de passar verksamhetens behov och dagens myndighetskrav. Nu har det blivit så att jag jobbar mest med stora skolprojekt. Jag lärde mig mycket av att bygga nya Torslandaskolan och självklart vill förvaltningen dra nytta av min kunskap för andra skolprojekt. Jag kan jobba med uppåt tio byggprojekt parallellt. Det kan låta mycket men oftast är det inte lika mycket aktivitet i alla projekt samtidigt. Under processen tar jag hjälp av en rad sakkunniga, projektörer och entreprenörer. Det kan bli så många som ett 30-tal företag eller personer sammanlagt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Det är ganska mycket administrativa uppgifter och många möten. Jag granskar kvaliteten på projekterade handlingar och upphandlingar av entreprenörer och konsulter. Det är en stor del av arbetsdagen, liksom miljöfrågor. Men sedan är det detta med att arkitekter anammar nya sätt att rita hus och jag som projektledare ställs ofta inför uppgifter som ska lösas och får pröva nya saker. Olika skolprojekt kan ha samma ekonomiska ramar och se totalt olika ut när de är klara. En skola kan ha formen av ett ”H” sedd ovanifrån, en annan av ett ”O”.

När känner du dig nöjd med jobbet?
Det gör jag när verksamheten är nöjd med det vi lämnar över och när planlösningen blir bra och det märks att vi lagt ner omsorg på att bygga funktionellt och estetiskt och det är lätt för förvaltningen att ta hand om.
Och jag blir glad när jag märker styrningen av kostnader går till rätt saker och inte till sådant som i efterhand inte visar sig inte skapa något extra värde för dem som ska ha lokalerna.

Vad är fördelen med att jobba hos en stor kommunal byggherre som lokalförvaltningen?
Man får både bredden och djupet i och med att man hanterar många byggprojekt på relativt kort tid. En stor byggherre och förvaltare som lokalförvaltningen har dessutom bredd och spetskompetens inom upphandling, teknik och miljö i vår egen organisation så jag får ett väldigt gott stöd från min egen förvaltning.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
Jag har jättebra chefer som lägger ner tid på att skapa en bra arbetsmiljö. De vill ligga i framkant för att skapa ett öppet klimat och vara en lärande organisation. De är kloka och lyhörda och litar på sina projektledare och vi litar på dem. Vi har stor frihet under ansvar och bra tekniska hjälpmedel. Det är kul när man får höra av andra utifrån att ”ni på lokalförvaltningen vet vad ni vill ha” och att de tycker att vi har tydliga ramar för vad vi beställer. Sedan är det ett stort plus i kanten att vi har flextid under eget ansvar. Arbetsgivaren är mån om att både arbetet och privatlivet ska fungera.

Han kom, han gick, han återvände

Bra verktyg och programvaror, en arbetsgivare som bryr sig och tar hand om sina anställda, och möjligheten att prioritera sin egen arbetstid. Så beskriver kalkylingenjören Robert Hultman den bästa arbetsplatsen han har haft – lokalförvaltningen.

När Robert Hultman, 15 år, flyttade från Sollentuna till en gård i Broby utanför Kristianstad började intresset för ingenjörsyrket att ta fart. Båda hans föräldrar var maskiningenjörer och tillsammans med sin morfar och mormor tog han hand om gårdens hästar, får, grisar, höns, katter, gäss och bin.

Elva år senare började han studera till ingenjör med inriktning mot bygg och projektledning vid Halmstad högskola. Han tog examen 2001 och åren som följde jobbade han bland annat som entreprenör på Skanska och konsult för WSP. Det var på WSP, när han var utlånad till ett annat byggföretag, som Robert Hultman kom i kontakt med Lars Axelsson, dåvarande enhetschef på lokalförvaltningens projektavdelning.

– Jag fick ett väldigt bra intryck av honom. Han erbjöd mig ett jobb och det låg rätt i tiden för mig. Jag hade nått en punkt där jag inte ville jobba 20 timmar övertid i veckan och på lokalförvaltningen var det inte sådan press, säger Robert Hultman.

Sagt och gjort. Maj 2012 började Robert Hultman som kalkylingenjör på specialistenheten.

– Jag trivdes jättebra, jag hade trevliga kollegor, jag tyckte om att jag hade ett kontor istället för öppet landskap, min enhetschef Ingemar var super. Och det var guld värt med flextid, ibland hade jag mycket att göra och ibland lite, och då kunde jag enkelt anpassa mig efter det.

Efter drygt två år nådde Robert Hultman nästa vägskäl i sitt liv – att flytta upp till Stockholm till flickvännen. Han sade upp sig från lokalförvaltningen och började arbeta som konsult på Hifab. Ett beslut som snart skulle ta en annan vändning.

– I kombination med det privata och att jag hade en lägenhet i Göteborg som behövde stamrenoveras och att jag dessutom inte trivdes på mitt arbete, bestämde jag mig för att flytta tillbaka till Göteborg. Och då var det självklara valet att återvända till lokalförvaltningen, säger Robert Hultman.

I dag har han varit på sin nygamla arbetsplats i nästan ett halvår. Sedan han kom tillbaka har han insett vikten av lugn och ro, att kunna sköta sig själv och inte vara så beroende av andra.

– Om jag skulle jobba med anbud på ett entreprenadföretag är jag mer beroende av tid och att ständigt hitta nya, kreativa och billiga lösningar. Det blir en stressig tävling.

Vad skulle du säga är det bästa med att arbeta på lokalförvaltningen?

– Att jag har en arbetsgivare som verkligen bryr sig om mig och mina kollegor och ser till att vi trivs. Sedan har vi otroligt bra verktyg och programvaror att jobba i, vilket effektiviserar mitt arbete. Möjligheten att prioritera sin egen tid är också guld värd, just att jag själv kan bestämma och flexa. Sedan är det bara en bonus att det finns el- och gasbilar, så att jag kan åka ut och titta på uppdrag.

Projektledaren som valde lokalförvaltningen - igen

För ett och ett halvt år sedan lämnade Morgan Ström lokalförvaltningen för att testa på rollen som enhetschef på Tre Stiftelser. Nu är han tillbaka som projektledare.

– Jag längtade efter projekten och gemenskapen i min tidigare enhet. Jag lämnade något som jag egentligen trivdes väldigt bra med, säger han.

Vid 22 års ålder startade Morgan Ström sin egen snickarfirma. Han hade gått bygg- och anläggningsprogrammet i Bräcke och tyckte att arbetslivet som egenföretagare verkade spännande.

– Jag har alltid gillat att arbeta med händerna. I elva år höll jag på med firman innan jag ställde mig frågan om jag skulle göra något annat i mitt liv.

Två år senare hittade han till lokalförvaltningen. Som byggtekniker på serviceavdelningen var han involverad i första vändan av toalettprojektet*. Morgan blev sedan arbetsledare på samma avdelning, för att därefter hamna dit han har återvänt i dag, nämligen på projektavdelningens enhet LN.

– Här var jag projektledare i två års tid tills jag fick ett erbjudande om att ta över som enhetschef för fastighet på Tre Stiftelser, säger han.

Vidare mot nya äventyr
Morgan var kluven kring vad han skulle göra. Å ena sidan kände han att det var ett erbjudande som inte skulle komma igen. Å andra sidan trivdes han otroligt bra med sina projektuppgifter, kollegor och chefen Henrik Pettersson.

– Jag är ju en arbetare i grunden, jag har inte läst på Chalmers eller liknande, vilket innebär att jag har gjort en resa som man egentligen kanske inte gör. Därför valde att jag tacka ja till erbjudandet. Även om jag inte hade haft några planer på att lämna lokalförvaltningen, säger Morgan.

I ett och ett halvt år ansvarade han för bland annat trädgårds- och fastighetsskötsel vid de tre äldreboenden som Tre Stiftelser förvaltar. Under tiden började saknaden efter lokalförvaltningen växa sig starkare.

– Jag längtade efter projekten och gemenskapen i enheten. Jag lämnade något som jag egentligen trivdes väldigt bra med.

Tillbaka som projektledare
I drygt två månader har han nu varit tillbaka på lokalförvaltningen. Han säger sig ha hittat hem igen.

– Jag blev så himla förvånad kring välkomnandet jag fick. Medarbetare som jag kanske har hejat på någon gång och pratat med snabbt kom fram och kramade mig. Det var en otroligt skön känsla och ett kvitto på att jag gjorde helt rätt i att återvända, säger Morgan.

Som projektledare ansvarar han för områdena Askim, Frölunda och Högsbo. Här ser han till att lokalförvaltningens fastigheter, framförallt förskolor, skolor och äldreboende, förblir i gott skick genom underhåll och ombyggnationer.

– Tjänsten på Tre Stiftelser var otroligt lärorik. Jag jobbade mer verksamhetsinriktat där och det tar jag med mig hit. Jag har tänkt på det innan, men inte haft samma förståelse för hur buller exempelvis kan påverka ett demensboende.

– Det viktigaste med att vara projektledare på lokalförvaltningen är att ha lika mycket förståelse för byggnation som för de som huserar i våra fastigheter, fortsätter Morgan.

Ett hållbart arbetsliv

Det är inte bara våra kunders och göteborgarnas liv som ska få ta plats i de miljöer som vi skapar. För oss är det också viktigt med en arbetsmiljö där våra medarbetare får ihop sin vardag. Vi på lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med det menar vi att du ska kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Lokalförvaltningen i sociala medier

Vill du hålla koll på lediga tjänster och veta mer om vad vi gör? Följ oss gärna på Linkedin och Instagram