Mötestider i kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor under den första halvtimmen. Under mötet har du rätt att närvara men inte att delta i diskussionerna.

Alla är välkomna att ta del av den information och de handlingar som är underlag för besluten på sammanträdena. De finns att ladda ner här. Det går också bra att prenumerera på nämndhandlingar. Då får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens sammanträden.

Kulturnämndens sammanträden under 2019 sker på följande datum:

Tisdag den 29 januari 15.00
Fredag den 8 februari 15.00 (Årsrapport 2018)
Tisdag den 26 mars 15.00
Tisdag den 23 april 15.00 (Uppföljningsrapport 1)
Tisdag den 28 maj 15.00
Fredag den 14 juni 15.00
Tisdag den 27 augusti 15.00
Tisdag den 24 september 15.00 (Uppföljningsrapport 2)
Tisdag den 22 oktober 15.00 (Budget 2020)
Tisdag den 26 november 15.00
Tisdag den 17 december

Sammanträdestiderna är än så länge preliminära. Vid nämndens första sammanträde den 29 januari kommer tiderna att fastställas alternativt justeras.