Mötestider i kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder cirka 11 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor under den första halvtimmen. Under mötet har du rätt att närvara men inte att delta i diskussionerna.

Alla är välkomna att ta del av den information och de handlingar som är underlag för besluten på sammanträdena. De finns att ladda ner här. Det går också bra att prenumerera på nämndhandlingar. Då får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens sammanträden.

Kulturnämndens sammanträden under 2017 sker på följande datum:

Torsdag den 9 februari 15.00 (Årsrapport 2016)
Tisdag 28 mars 15.00
Tisdag den 25 april 15.00 (Uppföljningsrapport 1)
Tisdag den 23 maj 15.00
Tisdag den 13 juni 15.00
Tisdag den 29 augusti 15.00
Tisdag den 26 september 15.00 (Uppföljningsrapport 2)
Tisdag den 10 oktober 15.00 (Budget 2018, möjlighet till bordläggning)
Tisdag den 24 oktober 15.00 (Budget 2018)
Tisdag den 28 november 15.00 (Uppföljningsrapport 3)
Tisdag den 19 december