Mötestider i kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor under den första halvtimmen. Under mötet har du rätt att närvara men inte att delta i diskussionerna.

Alla är välkomna att ta del av den information och de handlingar som är underlag för besluten på sammanträdena. De finns att ladda ner här. Det går också bra att prenumerera på nämndhandlingar. Då får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens sammanträden.

Kulturnämndens sista sammanträde för 2017 sker på följande datum:

Tisdagen den 19 december 15.00

Kulturnämndens sammanträden under 2018 sker på följande datum:

Torsdag den 8 februari 15.00 (Årsrapport 2017)
Tisdag den 27 mars 15.00
Tisdag den 24 april 15.00 (Uppföljningsrapport 1)
Tisdag den 22 maj 15.00
Tisdag den 12 juni 15.00
Tisdag den 28 augusti 15.00
Tisdag den 25 september 15.00 (Uppföljningsrapport 2)
Tisdag den 23 oktober 15.00
Tisdag den 27 november 15.00 (Uppföljningsrapport 3)
Tisdag den 11 december (Budget 2019)