Mötestider i kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor under den första halvtimmen. Under mötet har du rätt att närvara men inte att delta i diskussionerna.

Alla är välkomna att ta del av den information och de handlingar som är underlag för besluten på sammanträdena. De finns att ladda ner här. Det går också bra att prenumerera på nämndhandlingar. Då får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens sammanträden.

Kulturnämndens sammanträden under 2020 sker på följande datum:

Torsdag den 6 februari 15.00 (Årsrapport 2019)
Måndag den 24 februari 15.00 (Verksamhetsplan 2020)
Måndag den 23 mars 15.00
Måndag den 20 april 15.00 (Uppföljningsrapport 1 samt Verksamhetsnomineringar 2021)
Måndag den 25 maj 15.00
Måndag den 22 juni 15.00
Måndag den 24 augusti 15.00
Måndag den 21 september 15.00 (Uppföljningsrapport 2)
Måndag den 19 oktober 15.00
Måndag den 23 november 15.00
Måndag den 14 december 15.00 (Budget 2021)