Budget och årsrapport för kulturnämnden

Här hittar du kulturförvaltningens budget och årsrapport. I budgeten står vilka mål förvaltningen ska jobba med och hur pengarna ska användas. I årsrapporten beskriver och analyserar förvaltningen resultatet.

Budget

Politikerna i kommunfullmäktige och kulturnämnden beslutar om den budget som styr kulturförvaltningens arbete. Budgeten anger vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året liksom hur pengarna ska fördelas.

Här hittar du kulturnämndens budget för 2017, 2018, 2019 och 2020.

Kulturnämndens budget 2020

Kulturnämndens budget 2019

Kulturnämndens budget 2018

Kulturnämndens budget 2017

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den förklaras det ekonomiska utfallet och hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten. Kulturförvaltningen beskriver även hur långt man har nått i att uppfylla målen och man gör en analys av resultatet.

Här hittar du kulturnämndens årsrapporter för 2016, 2017 och 2018.

Kulturnämndens årsrapport 2018

Kulturnämndens årsrapport 2017

Kulturnämndens årsrapport 2016