Kulturförvaltningens filmer

Här hittar du filmer från kulturförvaltningen.

Hur kan kulturen växa med staden?

Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Ransgård (M) diskuterar kulturens framtidsfrågor i Göteborg. Moderator är Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren. Inledning av Staffan Forsell, generaldirektör Kulturrådet, som pratar om sambandet mellan kultur och attraktiva städer. Kulturen är utpekad som en strategiskt viktig fråga i flera av Göteborgs stads styrande program, men vilken plats kommer den att få i framtiden? Hur ser politiken på kulturens roll i samhällsbygget? Fram till 2035 ska staden öka med 150 000 invånare och 80 000 arbetstillfällen. Vad har politikerna för visioner och hur ska det fungera i praktiken när Göteborg växer?

Inspelning: Göteborgs konstmuseum under kulturkalaset 17 augusti 2018.
Filmens längd: 52 minuter.