Kulturförvaltningens verksamheter

Kulturförvaltningens verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i stadens utveckling och kulturstaden Göteborg. De är också viktiga mötesplatser i staden för både nationella och internationella besökare.

Kulturförvaltningens bibliotek är Stadsbiblioteket på Götaplatsen och Stadsbiblioteket 300 m2 som ligger vid Brunnsparken. Kulturförvaltningen ansvarar också för de två bokbussarna. På denna sida kan du hitta mer information om biblioteksverksamheten och även läsa om de bibliotek som finns i stadsdelarna.

Kulturförvaltningen ansvarar för fyra museer med olika profil och inriktning: Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum.

Sektor Fri konst och kultur arbetar utifrån Göteborgs Stads kulturprogram med konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Utmärkande för arbetet är att bygga och vårda nätverk, utreda, bedöma och fördela stöd till konst- och kulturaktörer, ge rådgivning, arrangera och marknadsföra arrangemang, samt erbjuda konstpedagogisk verksamhet och handledning. I sektorn arbetar ungefär 120 medarbetare.