Kontaktuppgifter till kulturförvaltningen

Kontaktuppgifter

 • Telefon 031 - 365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
 • Besöksadress Norra Hamngatan 8
 • Postadress Norra Hamngatan 8 411 14 Göteborg
 • E-post kultur@kultur.goteborg.se
Tillgänglighetsinformation

Fri konst och kultur

Kulf/Kulis

 • Telefon 031-368 32 56
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-post mia.bjorklund@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Mia Björklund
 • KULF är ett konstkulturellt nätverk inom förskolan i Göteborg som bildades redan 1976.
  KULIS är ett konstkulturellt nätverk för grundskolan i Göteborg som infördes 1998.

Ung Kultur

Kultursommarjobb

Frilagret

 • Telefon 031-368 32 50
 • Adress Heurlins Plats 1
 • E-post frilagret@kultur.goteborg.se
 • Frilagret är ett kulturhus för ung kultur. Lokalen ligger i centrum och är till för alla från 13 år och uppåt som lever i och kring Göteborg.

  Frilagret erbjuder en arena för ung kultur, och det är stadens unga som sätter dess form och innehåll. http://www.frilagret.se/

Kommunikation

 • Telefon 031-368 32 04
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-post asa.nohlstrom@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Åsa Nohlström
 • Enheten ger kommunikationsstöd till Fri Konst och kulturs kärnverksamheter.

Kulturnatta

Medborgarskapsceremonin

Speldags

 • Telefon 031-368 32 59, 031-368 32 57
 • Adress Kungsparken 1
 • E-post speldags@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Nestor del Castillo, Britt Ramsten
 • http://www.goteborg.se/speldags

Sommarunderhållningen

Kulturstöd

 • Telefon 031-368 32 64
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-post kerste.broberg@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Kerste Broberg
 • Kulturstöd arbetar med ett flertal olika stödformer till det fria kulturlivet i Göteborgs stad. http://www.goteborg.se/kulturstod

Göteborg konst

 • Telefon 031-368 32 66
 • Adress Sockerbruket 2
 • E-post cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Cecilia Borgström-Fälth
 • Göteborg Konst hanterar frågor som berör den inre och yttre offentliga konsten i Göteborg. Enheten arbetar med nya offentliga verk till gator, torg, parker och bostadsområden, och med inköp av konst som placeras på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden.

Charles Felix Lindbergs Donationsfond

 • Telefon 031-368 32 66
 • Adress Sockerbruket 2
 • Kontakt Cecilia Borgström-Fälth
 • Göteborgs kulturnämnd är styrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond och ska i enlighet med Lindbergs testamente "bereda till kommunfullmäktige inkomna framställningar om donationsmedlens användning samt att verkställa fullmäktiges beslut rörande fonden".
  Charles Felix Lindberg föddes 1840 och dog 1909 i Göteborg. Han donerade hela sin kvarlåtenskap till "stadens prydande och förskönande". När donationsfonden överlämnades till Göteborgs stad den 10 november 1910 uppgick den till
  2 179 458:90 kr.

  Under de senaste 100 åren har en stor del av Göteborgs offentliga utsmyckning finansierats av denna fond, t ex Poseidon, Järntorgsbrunnen och Slottsskogen. http://www.goteborg.se/skulptur

Öppettider

mån-fre 8-16.30

Hitta hit